Den omfattande digitalisering som pågår i samhället och på individnivå kommer att påverka hur vi lever och arbetar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, kommunicera och hantera jordens resurser.

Men hur ska vi som byggherrar förhålla oss till utvecklingen? Är vi rustade för att ta vara på möjligheterna och hur undviker vi fallgroparna?

Har du som byggherre en strategi för hur du ska förhålla dig till utvecklingen som pågår och som förutspås att accelerera i framtiden?

På den här sidan har vi samlat information och länkar till olika pågående projekt, satsningar, forskning & utveckling och mycket mer. Vi fyller på kontinuerligt.

Det finns flera parallella spår och nivåer att tänka på inom digitaliserings- utvecklingen:

  • Hur organisationen ska ta till sig den pågående digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.
  • De inre processerna i organisationen inklusive en tydlig digital strategi ihop med verksamhetsplanen.
  • Paradigmskiftet - samhällsomvandlingen i stort när det gäller digitaliseringen.
  • Hur organisationen kan göra nya affärer i den utveckling som pågår i stort och smått.
  • Hur man ska genomföra den digitala transformationen med medarbetarna och lyfta kunskapsnivån hos alla.
  • Vilka kompetenser man saknar inom företaget.

Ett förslag på arbetsgång när det gäller den digitala transformationen i olika bolag

Ladda ner bilden här.


Större pågående projekt i samhällsbyggnadssektorn med länkar

Är du intresserad av vad som pågår inom samhällsbyggnadsprocessens digitalisering, finns det många pågående forsknings- och utvecklingsprojekt. Dels inom relevanta myndigheter och även inom ett strategiskt innovationsprogram som heter Smart Built Environment, som finns inom IQ Samhällsbyggnad.

Bilden visar en översikt om vad som är på gång (2020). Ladda ner bilden här för att komma åt länkarna.


Programmet Smart Built Environment

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland, som realiserar de nya möjligheterna som digitaliseringen för med sig. Läs mer här om hela programmet och om hur ditt företag kan bidra.

Smart Built Environment och Tema Kunskap och Kompetens

För att utnyttja den digitala transformationens kraft i både företag och offentlig sektor behövs ett kunskapslyft, på flera nivåer. Temaområdet ska bidra till att lyfta kunskap och kompetens hos företag och offentlig sektor, både på ledningsnivå, och i de operativa verksamheterna. Läs mer här.


Föreningen Fastighetsägarna

Fastighetsägarna har tagit sikte på att hjälpa till med synliggörandet av IoT-utvecklingen (Internet of Things) för sina medlemmar. Det är inte direkt relaterat till byggherren som förvaltare utan mer fastighetsägaren som utvecklar nya affärsmodeller, men allt hänger ihop. Följ gärna vad som händer hos dem. Se nedan..

Digitalisering förändrar affärslandskapet för fastighetsägare

Föreningen Fastighetsägarna har också, tillsammans med Kairos Future tagit fram en rapport om digitaliseringens påverkan på fastighetsägare. Den berör naturligtvis också byggherrar. Ladda ner rapporten här.

Länk till Fastighetsägarnas veckobrev om digitalisering

Christoffer Börjesson, Digital Chef, bloggar varje vecka om digitaliseringens påverkan på fastigheter.


Föreningen BIM Alliance


BIM Alliance tror på obrutna informationsflöden, gemensamma verktyg, öppna standarder, goda IT-lösningar och på att förändringen och utvecklingen av BIM ska ske gemensamt över sektorn. Vi arbetar för största möjliga branschsamverkan och ökad nytta av BIM. Läs om föreningen här.

Intressentgrupperna

BIM Alliance intressentgrupper fungerar som forum för utbyte av BIM-erfarenheter mellan branschens aktörer. Grupperna är till för medlemmar i BIM Alliance. För närvarande finns följande aktiva grupper: Anläggning, Förvaltning, Bygg och installation, Byggmaterial, Projektledning, Miljö och energi och BIM Akademin. Läs mer här.


Övrigt

Nordic ConTech – Byggtjänst, Smart Built och Nordbygg

Ny plattform för samhällsbyggnadssektorns innovativa utveckling. Läs mer här.


Publicerad
Senast uppdaterad