Nätverket är ett samarbete mellan branschen, Byggherrarna och Energimyndigheten.

Nätverket BeBo har i uppgift att:

  • Ligga i framkant vad gäller energieffektivisering i flerbostadshus
  • Prova och demonstrera ny energieffektiv teknik och nya metoder
  • Genomföra utredningar och mätningar för att klarlägga potentialer
  • Prova och demonstrera nya lösningar
  • Genomföra förstudier som underlag för teknikupphandlingar
  • Genomföra teknikupphandlingar
  • Marknadsföra och – introducera energieffektiv teknik
  • Identifiera och sprida erfarenheter
  • Utgöra bollplank åt Energimyndigheten, och andra myndigheter, inom gruppens kompetensområde

Nätverket har funnits sedan 1989 och finansieras av Energimyndigheten. Nätverket koordineras av WSP. Byggherrarna stöttar nätverket med projektadministration och kommunikation.

Mer information om BeBo

Senast uppdaterad