Boverkets rapport ”Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn” indikerar att kvalitetsbristkostnaderna i våra byggprojekt motsvarar närmare en tredjedel av investeringen. > Läs rapporten här

Vi behöver öka vår insikt för att kunna sätta fingret på hur vi kan bli bättre. Därför behöver vi kvalitetsmäta alla våra byggprojekt på ett enhetligt sätt. PQi – branschens nya mätverktyg för projektkvalitet, ger dig som driver byggprojekt nya möjligheter till styrning och uppföljning.

Vi kan stötta dig - Beslutet att börja mäta är dock ditt.
Är du med oss i frontlinjen för säkrare, effektivare och hållbarare byggprojekt?

Varför används inte nyckeltal för projektkvalitet i byggprojekt? Det korta svaret är nog för att det har saknats. Med lanseringen av PQi ändras dock förutsättningarna. När det nu finns ett enkelt forskningsbaserat verktyg för att mäta, dessutom utan kostnad, finns dina nyckeltal nära till hands.

Med enkla och relevanta nyckeltal får du lättare att styra, följa upp och förbättra dina projekt. Med PQi – branschens nya mätverktyg för projektkvalitet – kan du jämföra dina projekt med Best Practice för branschen, studera trender och förbättringsbehov.

"Vi kan stötta dig - Beslutet att börja mäta är dock ditt.
Är du med oss i frontlinjen för säkrare, effektivare och hållbarare byggprojekt?"


Att få BIM att fungera i byggprojekten är viktigt men inte helt okomplicerat. Många inblandade parter och skiftande teknikmognad kan vara utmanande. Genom att mäta förutsättningar och funktion för BIM med PQi – branschens nya mätverktyg för projektkvalitet – förbättrar du dina chanserna att lyckas!

Magkänsla är bra men fakta är bättre. Genom att kvalitetsmäta alla dina byggprojekt får du nya insikter som hjälper dig prioritera rätt i din vardag. PQi underlättar din styrning och uppföljning.

"Vi kan stötta dig - Beslutet att börja mäta är dock ditt.
Är du med oss i frontlinjen för säkrare, effektivare och hållbarare byggprojekt?"


Om du inte mäter hur ska du då kunna beskriva ditt nuläge? Hur ska du kunna sätta mål, styra mot dem och se om du förflyttar dig utan mätetal? Lika naturligt som att mäta ekonomin i våra byggprojekt, lika naturligt borde det vara att mäta det som påverkar ekonomin – kvaliteten på projekten.

I fyra år har vi medverkat i utvecklingen av PQi – branschens nya mätverktyg för projektkvalitet – tillsammans med forskare och företag. Ambitionen är att etablera en ny branschstandard för mätning av projektkvalitet och göra vardagen lättare för dig som driver projekt.

"Vi kan stötta dig - Beslutet att börja mäta är dock ditt. Är du med oss i frontlinjen för säkrare, effektivare och hållbarare byggprojekt?"


Du vet väl att du nu kan mäta kvaliteten på samverkan i dina byggprojekt med PQi – branschens nya mätverktyg för projektkvalitet? Dessutom utan kostnad. När du börjar mäta kan du jämföra dina projekt med Best Practice, se hur projekten utvecklas och sätta fingret på förbättringsbehov. Smart byggande!

Med PQi – branschens nya mätverktyg för projektkvalitet – involverar du alla projektmedarbetare i bedömning av hur projektet fungerar. Att lyssna och involvera är en bra grund för samverkan, eller hur?

"Vi kan stötta dig - Beslutet att börja mäta är dock ditt. Är du med oss i frontlinjen för säkrare, effektivare och hållbarare byggprojekt?"


Ibland får man känslan att vi inte har vare sig tid eller råd att göra rätt från början i våra byggprojekt. Vi verkar dock vara beredda att ta ännu större bekymmer, kostnader och ännu mer spilltid i efterhand. Borde vi inte vända på det?

Att mäta projekten med PQi – branschens nya mätverktyg för projektkvalitet – och fånga upp avvikelser tidigt tycker vi är smart byggande.

"Vi kan stötta dig - Beslutet att börja mäta är dock ditt. Är du med oss i frontlinjen för säkrare, effektivare och hållbarare byggprojekt?"


Har du tittat i Boverkets rapport? Där framgår att kostnaderna för att göra om det som redan byggts, bekosta vänte- och stilleståndstider i byggprojekten samt felkostnader som skjuts vidare till förvaltningen, är ca 100 miljarder kronor – varje år!

Detta är naturligtvis inte hållbart. Vi måste få bättre koll på kvaliteten på hur projekten planeras och genomförs. Ett viktigt verktyg i detta syfte är PQi – branschens nya mätverktyg för projektkvalitet.

"Vi kan stötta dig - Beslutet att börja mäta är dock ditt. Är du med oss i frontlinjen för säkrare, effektivare och hållbarare byggprojekt?"


#byggherrarna #pqi #projektkvalitetsmätning #projektledning #projektkultur

Publicerad
Senast uppdaterad