1. Håll det enkelt

Om det inte är enkelt att mäta och besvara enkäten kommer det inte att ske. Du får heller ingen kvalitet på svaren.

2. Prioritera hårt

Mätningarna kan ge dig många nya nyckeltal. Det är viktigt att ledningen engagerar sig och avgränsar till något eller några få nyckeltal att fokusera på.

3. Förankra

Alla, både de som svarar och de som ska använda mätresultaten, måste förstå varför vi gör detta tillsammans. Du måste förstå alla inblandades behov och incitament för att lyckas.

4. Planera för att agera

Fokusera på vad du vill uppnå med mätningen och vad du ska göra efteråt. Behöver inte vara stort, kanske bara att ge positiv feedback till deltagarna.

5. Våga utveckla

Nöj dig inte med att bara testa att mäta. Du måste våga använda resultaten för att utvecklas och ta nästa steg.

Publicerad
Senast uppdaterad