Jo, jag vet. Vi har enorma utmaningar att hantera. I det stora perspektivet ser vi att produktivitetsutvecklingen inom byggsektorn är låg. Vi har kvalitetsbrister motsvarande gigantiska belopp som i stället skulle kunna användas till att bygga 50 000 nya lägenheter varje år. Mycket av dessa pengar är dessutom offentliga medel – dina och mina skattepengar.

Probleminsikt är viktigt, men det räcker inte. Nu är det dags att fokusera på att lösa problemen. Det är så lätt att skylla på strukturella problem, krångliga lagar och regler, slarv och bristande kompetens och engagemang. Och problemen ligger förstås alltid hos någon annan.

Men det är i våra verksamheter och i våra projekt, som problemen uppstår. Ingen, vare sig myndighet, branschorganisation eller något företag kan ensamt förändra branschen. Vi måste samarbeta. Vi som branschorganisation kan skapa förutsättningar genom stöd, vägledningar och verktyg. Men det är bara du som kan bestämma om de ska användas i dina projekt, i din organisation.

Lägg begreppet projektkvalitet på minnet. För det kommer att få stor betydelse för branschen. Det måste få stor betydelse. Begreppet syftar på kvaliteten på hur projekt fungerar. Det rymmer både hållbarhet, säkerhet och lönsamhet.

Projektkvalitet är lönsamt. Detta är en insikt som behöver öka hos alla. Vi vill vara en kraft för ett proaktivt agerande. Se till att vi tillsammans skapar förutsättningar för att göra rätt. Inga stora omvälvande saker. Men att vi lovar oss själva att varje nytt projekt ska bli lite bättre än det förra. För att det ska hända måste det också ske ett förbättringsarbete mellan projekten.

När du läser artiklarna i tidningen kommer du att finna två ord som förekommer oftare än andra. Det ena är mätning och det andra är samverkan.

Utan mätning av projektkvaliteten får vi inga nyckeltal som underlag för analys av nuläge, trend och jämförelse med branschen. Utan nyckeltal är det inte ens möjligt att placera kvalitetsfrågan där den hör hemma. På högsta ledningens bord i varje organisation. Därför har Byggherrarna varit drivande i utvecklingen av PQi, branschens nya verktyg för att mäta projektkvalitet.

Samverkan på riktigt handlar om att skapa de förutsättningar som krävs för att få kompetenta människor att dela en gemensam målbild och kanalisera all sin kompetens och kreativitet för projektets bästa. När de förutsättningarna finns på plats blir vi oslagbara – tillsammans!

Läs och låt dig inspireras.

Tommy Lenberg
Vd Byggherrarna

Publicerad
Senast uppdaterad