Samordning av projekten kan skapa stora nyttor menar Rikard Dahlström, senior konsult på WAADE.

Rikard är senior konsult på WAADE, med lång erfarenhet av både projektledning och verksamhetsutveckling. Vi träffar honom för att diskutera vilka möjligheter han ser med PQi för organisationer som driver många projekt.

Rikard berättar om spännande uppdrag där WAADE har samordnat många projekt som drivs parallellt i en verksamhet. Främst handlar det då om att lägga ihop produktionstidplaner för att optimera produktionsresurser på en övergripande nivå.

‒ Samordning av tid, kostnad och innehåll för alla projekt i en stor verksamhet kan skapa stora nyttor. I en kommun säkerställde vi att man hela tiden hade en uppdaterad och aggregerad bild av tid, kostnad och innehåll i 50-100 projekt som drevs samtidigt. Plötsligt kunde man se att vissa satsningar var helt orealistiska ur ett resursperspektiv. Men det framgick först när man såg den samlade bilden, berättar Rikard.

När han kommer in på vilken nytta PQi kan fylla i ur ett verksamhetsperspektiv använder han order ”intrapersonellt”. Enligt Wikipedia betyder det ”förmågan att känna sig själv och att ha kunskap om sin verklighet”.

‒ PQi kommer att öka vår självinsikt och hjälpa oss utveckla de mjukare delarna i projekten. Ska bli väldigt spännande att med hjälp av PQi kunna studera det aggregerade resultatet från många projekt i en verksamhet. Jag är säker på att vi kommer att kunna skilja framgångsrika projekt från andra och få en bättre förståelse för vad vi behöver förbättra, menar Rikard.

Publicerad
Senast uppdaterad