Följa upp kvaliteten måste vi göra i alla våra projekt menar Erik Dahlström, chef för nybyggnad på Fabege.

Så säger Erik Dahlström, chef för nybyggnad på Fabege. När Erik berättar om Fabeges projektverksamhet är det påtagligt vilka tydliga samband han ser mellan projektkvalitet, nöjd kund och lönsamhet.

‒ Fabege är ett väldigt kundfokuserat bolag. Vi vill få våra kunder att vara delaktiga, engagerade och känna sig privilegierade. Med nöjda kunder har vi nästan alltid lönsamma projekt.

‒ Vi har testat olika sätt att driva projekt. Vi landar ändock i slutsatsen att samverkansprojekt är bäst och de mest lönsamma. Vi jobbar med strategisk samverkan och ställer stora krav på de entreprenörer vi ska jobba med. Vi jobbar bara med dem där vi känner oss trygga i att de är de som förvaltar våra pengar bäst. Till nittio procent handlar det om projektorganisationen och vilka människor entreprenören stoppar in i projektet.

Att leda projekt handlar om att ge många människor förutsättningar att göra ett bra jobb

‒ Vi strävar hela tiden efter att bli bättre på att driva projekt, särskilt med fokus på att förbättra samverkan. Då blir det viktigt att mäta och fånga upp kvaliteten i projektet. För oss är det viktigt att vårt förbättringsarbete utgår från vad människor som är involverade i projekten faktiskt tycker, istället för att bara gissa vad de tycker, säger Erik.

Vikten av att involvera hyresgäster och yrkesarbetare

‒ Hyresgästerna är viktiga att involvera i mätningarna, likaså yrkesarbetarna. Yrkesarbetare är normalt sett en väldigt bra värdemätare på hur projektet fungerar. De är väldigt tydliga med vad de tycker, både positivt och negativt. De och alla andra i projektet behöver förstå slutkundens behov och förstå hur det de bygger är tänkt att användas. I vissa projekt har jag tagit med mig kunden ut till byggbodarna och låtit dem berätta om sin verksamhet för projektmedlemmarna. När vi involverat alla i projektets mål och syfte på det sättet har vi sett tydliga förbättringar i mätresultaten.

Erik berättar att han ser fram emot att få in många projekt i sin databas och kunna få en samlad bild av sina projekt.

‒ Portföljperspektivet är jätteintressant för oss. Vi kommer att kunna sätta kvalitetsmål för våra projekt med hjälp av PQi och benchmarka projekten mot varandra. Jag ser verkligen fram emot när vi kan börja jämföra våra projekt och se skillnader i utfall för olika typer av projekt och olika sätt att driva projekt, säger Erik.

Publicerad
Senast uppdaterad