Mikael Anjou är civilekonom, tidigare vice koncernchef för Einar Mattsson AB och arbetar som rådgivare i det egna bolaget Förändringstid där han stödjer förändringsprocesser i samhällsbyggnadssektorn. Fotograf Åke Gunnarsson.

I boken härleds problemen till ett antal strukturella faktorer inom byggbranschen, däribland regelverk, standarder och avtalssystem, som bromsar förändringar och förbättringar. Mikael Anjou menar att beställarna behöver vara ledande i att bryta en del av dessa strukturer, dels för att de har mest att vinna på det, dels för att det är beställarna som har störst makt.

– Jag tror att beställaren har en väldigt viktig roll att spela, därför att det är beställaren som sitter på makten över hur värdekedjan ser ut. En del i detta är att det är viktigt att mäta och förstå leveransen av sin produkt, för kostnaden för kvalitetsbrister är enormt stora. Om vi tar exempelvis ett hyreshus, så är det beställaren som får hantera missnöjda hyresgäster, det är beställaren som får hantera ett hus som kanske inte håller energiprestandan som är avtalad, och det är beställaren som får hantera skador i huset till följd av byggfel. Visst har entreprenörerna ett ansvar, men det täcker aldrig beställarens kostnader. Och kanske viktigast – beställaren får också betala mer pengar för huset än vad det hade kostat om branschen som helhet hade haft en högre produktivitetsutveckling.

Mikael Anjou ger några förslag på åtgärder för en medelstor byggherre som vill effektivisera sin projektverksamhet, minska felkostnaderna och få "mer bygge för pengarna".

  1. Se varje projekt som en del i en produktserie snarare än att se det som unikt. Det gör att du kan få en större och djupare syn på vilken din produkt faktiskt är, och skapa din egen produktstandard.
  2. Gör det tillsammans med de entreprenörer och leverantörer som är involverade i leveransen. Därmed utmanar du det traditionella sättet att upphandla i byggsektorn.
  3. Se till att kontinuerligt mäta den kvalitet du får.
  4. Dra lärdomar av projektet som du har genomfört och applicera det på nästa produkt i din serie. Det är viktigt att återupprepa det vi har lärt oss, istället för att upprepa misstagen.

En undersökning som branschföreningen Byggherrarna har låtit göra visade att 7 av 10 byggherrar inte mäter kvaliteten på hur deras projekt drivs.

– Det visar potentialen som finns i byggsektorn. Jag upplever dock att byggherrarna börjar bli mer involverade, och det tror jag över tid är sunt. Byggherrarna behöver ha kontroll över sin produkt.

Publicerad
Senast uppdaterad