Emma Björkenstam, byggchef på Gavlefastigheter ser kvalitetsmätning som en grund för arbetet med ständig förbättring

Varför har ni börjat mäta era projekt med PQi?

‒ Vi har länge haft ambitionen att mäta och följa upp våra projekt. Det som tilltalar med PQi är att vi nu kan mäta systematiskt, tillsammans med branschen och få ett omvärldsperspektiv. Tidigare har vi skickat ut en egen enkät i slutet av varje projekt, men det behöver vi inte göra nu.

Hur använder ni PQi?

‒ I våra mindre uppdrag mäter vi direkt efter avslut och sprider erfarenheterna. I större projekt mäter vi efter varje fas, det vill säga efter program-, system- och bygghandling. Där ser vi stor nytta av att tidigt fånga upp otydligheter och kvalitetsbrister. Då får vi en chans att skruva på målen och förbättra kvaliteten på handlingarna innan vi lämnar över projektet till entreprenören. Under byggfasen mäter vi sedan var sjätte månad för att säkerställa kvaliteten i hur projektet drivs.

Det här var ju till och med enklare än vi trodde!

Hur tycker du att mätningarna fungerat så här långt?

‒ Bra känns det som. Vi involverar alla aktörer i ett projekt i PQi och vår känsla är att alla uppskattar den transparens som mätningarna skapar. Även från våra projektledare får vi höra att de tycker det är bra. Vissa säger till och med ”Det här var ju till och med ännu enklare än vi trodde!”
Sedan är ju givetvis risken att speciellt konsulter, som jobbar i flera projekt, får besvara ganska många enkäter. Därför är det väldigt viktigt att vi som chefer och projektledare hela tiden lyfter fram vikten av PQi i olika sammanhang. För att motivera och peka på att PQi är vårt system för kvalitetssäkring, verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar.

Vilken nytta räknar ni med att skapa genom att mäta?

‒ För oss handlar systematisk kvalitetsmätning framförallt om ständiga förbättringar av våra processer och checklistor.
Sedan ser jag verkligen fram emot när vi får in mycket data i systemet. Då kommer vi att få del av forskningsresultat som ger oss vägledning om hur vi ska använda mätresultatet på bästa sätt, avslutar Emma.

Publicerad
Senast uppdaterad