Thomas Samuelsson, Vd på Binosight som i samverkan med forskare och bransch utvecklat världens första automatiserade verktyg för att kvalitetsmäta byggprojekt.

Professor Per Erik Eriksson från Luleå tekniska universitet, hans kollega Johan Larsson och Thomas Samuelsson, Vd på mjukvarubolaget Binosight antog utmaningen. Tillsammans med en referensgrupp av erfarna byggherrar påbörjades utvecklingen av det som skulle bli PQi – en branschgemensam plattform för branschens kvalitetsarbete.

Byggherregruppen – ett dream team

‒ För oss var det en fantastisk möjlighet, berättar Thomas. Vårt bolag hade lång erfarenhet av att bygga molnbaserade enkätverktyg. På den tiden hade vi dock inte riktigt den spetskompetens inom statistik som krävs för att utveckla statistiskt validerade modeller. Vilket vi har internt idag, kan tilläggas. Dessutom saknade vi djupare branscherfarenhet inom bygg. I ett slag fick vi tillgång till forskarnas djupa kunskap och erfarenhet av modellkonstruktion, samt erfarna projektmänniskors branschkunskap. Sedan dess har vi träffats regelbundet. För oss har det varit något av ett dream team som generöst har bjudit på sin tid och kompetens.

Kvalitetsfrågan måste upp på ledningens bord

Marcus Grymmare är partner i Binosight och ansvarig för bolagets systemutveckling.

Första utmaningen var modellkonstruktionen. Vad var det egentligen man skulle mäta? Hur skulle mätmodellen relatera till verkligheten i ett projekt och vilka mått skulle prioriteras? Parallellt med detta skedde en omfattande systemutveckling av det webbaserade verktyget.
‒ Vi identifierade tidigt att kvalitetsfrågan måste upp på ledningens bord för att branschen ska kunna kvalitetsutvecklas. Vi måste kunna mäta hela projektportföljerna och presentera ett aggregerat resultat på verksamhetsnivå. Då krävs det att man kan mäta alla sina projekt enkelt och billigt. Själva mätningen måste kunden kunna klara själv, utan konsultstöd, berättar Thomas.

Det blev gratis att mäta

Resultatet blev det som idag är känt som PQi – Project Quality Index. Det blev inte bara billigt, det blev gratis att mäta. Mätningen hanteras automatiskt och direkt den stängs får kunden en översikt över mätresultat för projektet. Den enda kostnaden uppstår om man vill ladda ner en PQi Kvalitetsrapport.

Brinner för ett mer hållbart samhälle

‒ Jag tror jag talar för hela Binosights team när jag säger att vi känner oss väldigt privilegierade. Vi brinner för ett mer hållbart samhälle och får jobba med det varje dag. Vi får samarbeta med de bästa inom forskning och branschkunskap. Ägarna till bolaget är långsiktiga och tålmodiga och delar vår vision. De har investerat betydande belopp i att bidra till byggbranschens effektivisering. Varenda dag får vi kvitto på att vi satsat rätt. Vi ser hur intresset ökar för det vi erbjuder och allt fler byggherrar ansluter och vill gå i främsta led för branschens kvalitetsutveckling. Och bäst av allt. Vi ser att de som börjar mäta sina byggprojekt och använder resultatet är väldigt nöjda och får positiva effekter i sin verksamhet, avslutar Thomas.

Publicerad
Senast uppdaterad