Märit Bodaxell, konsult inom samverkan och förändringsledning. Ny handbok om ISO 44001 snart tillgänglig via Byggherrarnas webbplats. John Thorsson, affärsutvecklare på NCC, tidigare ordförande i tekniska kommittén TK 593. Foto: Evelyn Wallin

Detta säger Märit Bodaxell, som tillsammans med John Thorsson under lång tid deltagit i den tekniska kommittén TK 593 som bl.a. arbetat fram ”SS-ISO 44001 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan”. Ett arbete som även Byggherrarna varit involverade i. Märit Bodaxell är konsult inom samverkan och förändringsledning. John är till vardags affärsutvecklare på NCC och var ordförande i kommittén mellan 2015-2020.

Samverkan kräver struktur och rätt förutsättningar

Alla som arbetat professionellt med samverkan vet att god samverkan inte bara är något som händer. Det kräver struktur och det är här som ”SS-ISO 44001 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan” kommer in.

‒ Rätt människor med rätt förutsättningar lyckas bättre än rätt människor med fel förutsättningar. Och det är precis det som ISO 44001 handlar om. Att skapa rätt förutsättningar för samverkan i projekten. Det arbetet kan inte starta i projektet. Det är en fråga som måste ägas av högsta ledningen för varje organisation. Det kommer dock även att gå att certifiera sig på delorganisationsnivå, exempelvis ett affärsområde eller en avdelning, berättar John.

En ny standard för både beställare och leverantörer

‒ För att lyckas med samverkan måste man arbeta med struktur, utbildning och kompetensutveckling. Vi vill betona att ISO 44001 inte bara är ännu en ny standard som beställare ska kravställa mot sina leverantörer. Standarden är till för alla professionella organisationer; beställare, entreprenörer och konsulter som vill bli effektivare och göra bättre affärer tillsammans. Ska man som beställare vara trovärdig när man kravställer på ISO 44001, bör man givetvis själv ha arbetat igenom standarden och gärna certifierat sig, tycker John och Märit.

Ny handbok underlättar att börja arbeta med samverkan enligt ISO 44001

Inom kort kommer en ny bok med titeln ”Bättre samverkan i samhällsbyggandet med ISO 44001” att finnas tillgänglig via Byggherrarnas webbplats. Boken är skriven av John Thorsson och Jörgen Senyk. John berättar:

‒ Vi identifierade i kommittén att det behövdes en brygga mellan att bli introducerad för standarden och att börja arbeta effektivt med den. Boken förklarar hur standarden kan tillämpas för vår bransch. Den ger även en översikt över vad de olika kapitlen i standarden syftar till. Vi ger också konkreta exempel på hur standarden kan användas av alla parter för att ge bättre affärer.

Publicerad
Senast uppdaterad