Stefan Ljungberg ombyggnadschef på Stockholmshem har nu fått en samlad bild över alla sina projekt

‒ Vi har mätt kvaliteten i våra projekt en tid, mätningarna är en del av våra processer och det fungerar riktigt bra, säger Stefan Ljungberg, ombyggnadschef. På enhetsmöten har vi också börjat använda vår PQi dashboard. Där kan vi i realtid följa hela projektportföljens styrkor, svagheter och trend.

En samlad bild av hela projektportföljen

‒ I de mindre projekten gör vi en mätning i slutet av projektet. Det gör att vi får med oss dokumenterade erfarenheter från varje projekt. Projekt som varar längre än ett år mäter vi flera gånger.

Dashboarden ger oss en samlad bild av kvaliteten i alla våra projekt

Att lyckas med implementeringen

Vad ska den byggherre som vill börja kvalitetsmäta sina projekt tänka på?

‒ Att ha en ha en handlingsplan för hur mätresultaten ska användas i förbättringsarbetet både i varje projekt och på portföljnivå. Att få med sig medarbetarna på den resa man vill göra och få dem engagerade. Viktigt att börja med några positiva eldsjälar dom skapar en bred drivkraft framåt. Var beredd på att det tar lite tid. Jag tror också att det kommer att behöva skapas någon form av ny roll i våra organisationer som ansvarar för denna typ av processer. Så här långt har vi haft stor nytta av supporten från Binosight som tillhandahåller tjänsten.

Att sätta mål för projektkvalitet är nästa steg

‒ Jag planerar för nästa steg. Då ska vi sätt oss och analysera den samlade bilden av hur våra projekt fungerar, med hjälp av PQi-verktyget. Vi kommer då att välja ut ett eller två prioriterade förbättringsområden och sätta målvärde att arbeta emot. Varje nytt projekt vi startar kommer då att kort få beskriva: ”Hur ska ni agera för att nå målet i detta projekt?” När vi sedan mäter projektet blir det en måluppföljning, både på projekt och verksamhetsnivå. Då kommer vi med all säkerhet att få se effekter, tror Stefan.

Publicerad
Senast uppdaterad