Onödigt många pallar går till energiåtervinning eller i värsta fall till deponi. Byggherren kan genom att skriva in miljökrav i AF-delen öka återvinningen av lastpallar. Retursystem Byggpall drivs av byggbranschen och innebär en halvering av CO2-utsläppen till en tredjedel av kostnaden jämfört med traditionell lastpallshantering på byggarbetsplatsen och bidrar till enklare och säkrare hantering.

Läs mer på www.byggpall.se

Byggpall, lastpallar. Verktyg för byggherrar.

Kort om Retursystem Byggpall

Retursystem Byggpall omfattar två pallformat. Den vanligast använda pallen är ”Byggpall helpall”, en begagnad men kvalitetssäkrad EUR-pall i formatet 1200 x 800 mm. Den är märkt med en färgstämpel med telefonnummer för hämtning och återköp. Den andra pallen är ”Byggpall halvpall” i formatet 800 x 600 mm. Det är en nyproducerad pall med samma kvalitetskrav som för helpallen. Den är märkt på samma sätt, men med brännmärkning. Nedan ges exempel på texter som kan användas i AMA AF.

AMA AF-text för köp av varor

Avtalstext enligt AMA AF Köp 08, AKC.1321 Retursystem byggpall

För köp av varor till byggarbetsplatser:

Köparen är ansluten till Retursystem Byggpall (www.byggpall.se), som tillämpas på arbetsplatsen. Lastbärare av format som omfattas av retursystemet ska användas. Lastbärare i dessa format som inte omfattas av Retursystem Byggpall får inte debiteras köparen.

Retursystem Byggpall omfattar:

  • 1200 x 800 mm (byggpall ”helpall”)
  • 800 x 600 mm (byggpall ”halvpall”)

AMA AF-text för upphandling av entreprenader

Avtalstext enligt AMA AF 12, AFG.4161 Retursystem byggpall

Beställaren är ansluten till Retursystem Byggpall (www.byggpall.se), som tillämpas på arbetsplatsen. Lastbärare som entreprenören för in i arbetsområdet ska vara av de format som omfattas av retursystemet.

Lastpallar som omfattas av Retursystem Byggpall och som inte omhändertas av entreprenören ska lämnas på en av beställaren inom arbetsområdet anvisad plats. Entreprenören har inte rätt till pantersättning för den lämnade pallen.

Övriga lastbärare som entreprenören för in till arbetsområdet är denne, om inte annat avtalats, skyldig att utan dröjsmål avlägsna.

Om entreprenören underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt ovan, får beställaren vidta erforderliga åtgärder på entreprenörens bekostnad.

Retursystem Byggpall omfattar:

  • 1200 x 800 mm (byggpall ”helpall”)
  • 800 x 600 mm (byggpall ”halvpall”)

Kontaktperson Saga Hellberg
Publicerad
Senast uppdaterad