Om byggvarudeklarationen eBVD2015

Byggvarudeklarationen har idag en omfattande användning och är i jämförelse med andra länder ett unikt system för miljöinformation.

Det är accepterat av både byggvaruleverantörer och de som använder byggvaror som ett överenskommet format för att lämna miljöinformation. Informationen används för att dokumentera och göra miljöanpassade materialval vid nyproduktion, drift och ändring av byggnader. Innehållet i deklarationerna garanteras av den enskilde byggvaruleverantören.

Deklarationen har tre olika typer av information; obligatorisk, frivillig och underlag för miljöcertifieringssystem. Särskilda anvisningar har tagits fram för att underlätta för de som ska upprätta en byggvarudeklaration och publiceras separat på Byggmaterialindustriernas webbplats.

BVD-föreningen är nedlagd och nu administreras deklarationerna av Byggmaterialindustrierna. Läs mer här.

Varför ska byggherren kräva BVDer vid upphandling?

Det finns flera anledningar till att man som byggherre bör kräva att materialleverantörer tillhandahåller eBVD 2015:

  1. Tillsammans med prestandadeklarationen, säkerhetsdatablad, produktblad med mera utgör Byggvarudeklarationen, eBVD 2015, en naturlig del i informationen rörande de produkter som byggs in. Den miljöinformation som finns i eBVD 2015 utgör grunden för spårbarhet, bland annat vad gäller farliga kemiska ämnen.

  2. Många byggherrar använder Byggvarubedömningen eller Sunda Hus för att få tillgång till miljöbedömningar för byggprodukter. Byggvarudeklarationen utgör en förutsättning för dessa miljöbedömningar.

  3. Byggvarudeklarationen är en standard som är branschgemensam och framtagen i konsensus i Sverige, vilket ger styrka till branschens frivilliga ansvarstagande.

Kontaktperson Saga Hellberg
Publicerad
Senast uppdaterad