BASTA Miljöbedömningssystemet

BASTA tillhandahåller en fritt tillgänglig databas som idag innehåller i storleksordningen 100 000 artiklar, där flertalet klarar BASTA-kriterierna, medan andra produkter klarar de något lägre kraven i BETA-kriterierna eller är riskbedömda. I BASTA:s databas finns bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTA:s krav på kemiskt innehåll. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i bedömningen. Databasen är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i. Den väsentliga skillnaden mellan BASTA och Byggvarubedömningen är att BASTA inte redovisar byggvarornas kemiska innehåll utan gör en bedömning av om byggvaran klarar systemets kriterier eller inte. BASTA och Byggvarubedömningen har samordnat sina kriterier. Läs mer på webbplatsen bastaonline.se.

BASTA tillhandahåller också ett webbaserat verktyg för att dokumentera och följa upp produktval i alla steg i bygg- och anläggningsprocessen - en loggbok. Läs mer om BASTA Loggbok. Användningen av verktyget är avgiftsbelagd men BASTA erbjuder ett ettårigt kostnadsfritt provabonnemang för upp till två projekt. Skapa ett konto här! Verktyget uppfyller kraven på dokumentation och innehåll av farliga ämnen i miljöbedömningssystemet Miljöbyggnad.

BASTA är ett egendeklarationssystem där leverantörer och tillverkare av bygg- och anläggningsprodukter registrerar de produkter som klarar kraven gällande innehåll av ämnen med farliga egenskaper i BASTA, alternativt BETA-kriterierna. Informationen i systemet tredjepartsgranskas och kvalitetssäkras genom regelbundna revisioner av anslutna leverantörer och tillverkare.

BASTA är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier.

Kontaktperson Saga Hellberg
Publicerad
Senast uppdaterad