I Sverige är det svenska systemet Miljöbyggnad totalt dominerande och idag finns över 1 000 byggnader certifierade enligt Miljöbyggnad. Det är också vanligt att byggnader certifieras enligt till exempel det engelska BREEAM och det amerikanska LEED.

Miljöbyggnad initierades av Bygga-Bo-Dialogen år 2005 och utvecklades för att certifiera byggnader inom områdena Energi, Inomhusmiljö samt Material och Kemikalier. Totalt omfattar Miljöbyggnad bedömningar av femton olika indikatorer. Den certifierade byggnaden erhåller sedan ett betyg - guld, silver, brons eller klassad. Det erhållna betyget avgörs av resultaten inom de olika områdena, som sedan aggregeras till en slutgiltig klassning.

Manualen för certifieringen innehåller klassningskriterier och instruktioner för att avgöra klassningsnivå för de olika områdena och certifiering enligt Miljöbyggnad. Läs mer i "Miljöbyggnad 3.0 - Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader". Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council (SGBC) som även genomför certifieringarna.

Kontaktperson Saga Hellberg
Publicerad
Senast uppdaterad