Sveriges Byggindustrier, Resurs- och avfallsriktlinjer

Ett verktyg för detta är Kretsloppsrådets riktlinjer för byggsektorns avfallshantering som togs fram 2007. Riktlinjerna var en del av arbetet med byggsektorns miljöprogram med syftet att öka återvinningen. Riktlinjerna formulerades som en branschnorm för avfallshanteringen inom bygg- och fastighetssektorn. Naturvårdsverket hänvisar till riktlinjerna i den nationella avfallsplanen och i Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017, "Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle".

Sveriges Byggindustrier har åtagit sig att säkerställa en kontinuerlig uppdatering. Detta innebär dels ändringar som följd av ändrad lagstiftning, dels kompletteringar om förebyggande av avfall.

I avfallsriktlinjerna finns bland annat förslag till AMA AF-texter för materialinventering och avfallshantering vid entreprenader samt ett antal blanketter och verktyg för olika moment i miljöarbetet. Ta del av riktlinjerna.

Kontaktperson Saga Hellberg
Publicerad
Senast uppdaterad