Börjar:
Slutar:
Plats:
Rosersbergs slottshotell, Slottsvägen 203, Stockholm/Rosersberg
Kostnad:
11 000 kr exkl moms. Medlemmar i Byggherrarna får 1000 kr i rabatt på kursavgiften.

Genom kursen får du ökad förståelse för vad partnering är och vilka positiva effekter partnering och samverkan skapar i dina projekt. Att arbeta i samverkan inom samhällsbyggandet blir allt vanligare och viktigare. Under kursen blandas teori med praktiska erfarenheter och vid kursens slut har du med dig värdefulla verktyg för att kunna delta i egna samverkan- och partneringprojekt.

Grundkursen riktar sig till dig som ska arbeta i partneringprojekt eller till dig som är nyfiken på vad samverkan och partnering är och hur det kan hjälpa just dig. Målgruppen för kursen är du som arbetar i samhällsbyggnadsbranschen, som byggherre, arkitekt, konsult, entreprenör, installatör eller arbetar som strategisk leverantör i byggprocessen, både inom bygg- och anläggningsbranschen.

Kursinnehåll

  • Samverkansprocessen
  • Affärsmodeller och ersättningsformer
  • Upphandling av partnering inom LOU
  • Viktiga nyckelfaktorer inom partnering och samverkan
  • Kommunikation och engagemang
  • Introduktion ISO-standard för samverkan

FÖR MER INFORMATION

Anmälan

Kurserna hålls i samarbete med Prolog. Anmälan sker via mejl till Petra Offrell på Prolog, petra.offrell@prolog.se.

Senast uppdaterad