• Kl 10.00

  Moderatorn Elise Grosse, Hållbarhetschef Bygg och Fastighet, Sweco hälsar välkommen.
 • Inledning: Vad betyder SIRen för samhällsnyttan?

  Anita Aspegren, VD, IQ Samhällsbyggnad.

 • Brukare berättar om sin upplevelse i några av projekten.

 • Introduktion till SIRen-processen.

  Petter Wallentén, Universitetslektor, LTH.
 • Korta introduktioner till fyra forskningsområden inom SIRen:

  - Hur väljer vi rätt renoveringsåtgärder?
  Kristina Mjörnell, RISE, Docent LTH.

  - Hyresgästernas perspektiv på renovering.
  Paula Femenías, Docent, Chalmers.

  - Hur tas kulturvärden om hand i renoveringsprocessen?
  Petra Eriksson, Adjunkt i kulturvård, Uppsala universitet.

  - Återbruk – trenden i framtiden!
  Lise-Lott Larsson Kolessar, Hållbarhetsstrateg, White Arkitekter.
 • Kl 12.00 - 13.00 Lunch

 • Fördjupning av förmiddagens kortpresentationer

  Delta i någon av följande fördjupningsområden som presenterades på förmiddagen, ställ frågor och diskutera!

  - Hur väljer vi rätt renoveringsåtgärder?

  Moderator: Kristina Mjörnell, RISE, Docent LTH.
  Medverkande: Jonn Are Myhren, Lektor, Högskolan i Dalarna.

  - Hyresgästernas perspektiv på renovering
  Moderator: Paula Femenías, Docent, Chalmers.

  - Hur tas kulturvärdena omhand i renoveringsprocessen?
  Moderator: Petra Eriksson, Adjunkt i kulturvård, Uppsala universitet.

  - Återbruk – trenden i framtiden!
  Moderator: Lise-Lott Larsson Kolessar, Hållbarhetsstrateg, White Arkitekter.
 • Boksläpp och fikapaus!

 • Reflektioner från Formas.

  Emma Gretzer, Avdelningschef, Avd för Samhällsbyggande.
 • Framåtblick - vad händer nu och framåt med renoveringsstrategin och med SIRen?

  Moderator: Elise Grosse, Hållbarhetschef Bygg och Fastighet, Sweco
  Panel: Kicki Berglund, VD, Bostadsbolaget
 • Kl 16.00 Avslutning


Talare SIRen resultatkonferens

Publicerad
Senast uppdaterad