09:00 - 09:15 Registrering till föreningsstämman

09:15 - 10:00 Föreningsstämma för Byggherrarnas medlemmar

10:00 - 10:30 Registreringen till konferensen, kaffe

10:30 - 12:00

 • Inledning av dagen
  Tommy Lenberg, Vd, Byggherrarna

 • Modernare byggregler - hur påverkar det byggherrerollen?
  Bakgrund och presentation av kommitténs regelverksförändringar som föreslås i "modernare byggregler", samt dess konsekvenser för byggherrens roll och ansvar.
  Kurt Eliasson, Kommittén för modernare byggregler

 • Möjligheternas byggregler
  Om Boverkets uppdrag att reformera byggreglerna. Vad ger det för nya möjligheter för byggherren?
  Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:30

 • Behovet av reformer i branschen
  Vad kan vi göra, sett ur byggherrens perspektiv, för att skapa förutsättningar för resurseffektivitet och felfritt byggande?
  Mikael Anjou, författare till boken "Den ineffektiva byggbranschen"

 • Hur tar vi oss an branschens utmaningar?
  Samtal med representanter från branschorganisationerna om hur de ställer sig till ett förändrat regelverk. Vilka reformer finns det behov av och vilka frågor behöver vi arbeta med tillsammans för att öka nytänkandet, kvaliteten och resurseffektiviteten i branschen?

  Panel:
  Tanja Rasmusson, Näringspolitisk chef, Byggföretagen
  Ola Månsson, VD, Installatörsföretagen
  Magnus Höij, Förbundsdirektör, Innovationsföretagen
  Stefan Engdahl, Planeringsdirektör Trafikverket, ordf i Byggherrarnas styrelse

Kl 14:30 - 15:00 Fika

Kl 15:00 - 16:30

 • Entreprenadfabriken - Strategier för långsiktigt samarbete
  Specialfastigheter berättar om sitt strategiarbete kring upphandling, samverkan och genomförande av sin växande projektportfölj med stora investeringar över hela landet.
  Göran Cumlin, Chef för projekt och utveckling och Henrik Nyström, Inköpschef på Specialfastigheter

 • Statens fastighetsverk som byggherre
  Utveckling av byggherrerollen mot större tydlighet i projektstyrning.
  Torun Hammar, t f Enhetschef projektutveckling, Statens fastighetsverk
 • Lansering av Projektkvalitetsmätning - PQI
  En gemensam plattform för branschens kvalitetsutveckling.
  Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna
  Thomas Samuelsson, VD, Binosight

16:30 Buffé och mingel


Medverkande Byggherredagen 2020

Publicerad
Senast uppdaterad