Kl 08.30 - 09.00 Registrering och kaffe

Kl 9.00 - 10.20 Presentationer

 • Global hållbarhet - Bebyggelsens utmaning
  Moderator: Mia Edofsson, Hållbarhetschef, Akademiska Hus

 • Energidirektiv som påverkar fastighetssverige
  Alexander Meijer, Departementssekreterare, Infrastrukturdepartementet

 • Energimyndighetens uppdrag och nätverkens betydelse
  Lena Callermo, Avd.chef Resurseffektivt samhälle, Energimyndigheten

 • Smart bebyggelse – nätverken Belok och BeBo
  Nätverkens koordinatorer - Göran Werner, BeBo och Per-Erik Nilsson, Belok.

Kl 10.20 - 10.50 Kaffe & Mingel

Kl 10.50 - 12.30 Presentationer

 • En smart bebyggelse - hur når vi dit?

  • Energimyndighetens sektorsstrategier – så påverkas fastighetssektorn
   Energimyndigheten:
   Dag Lundblad, Projektledare - Resurseffektiv Bebyggelse
   Viktor Döhlen, Biträdande projektledare - Flexibelt och robust energisystem


  • Samverkan kvarteret Tamarinden i Örebro
   Jonas Tannerstad, Chef el och automation, Örebrobostäder

  • Klimatdialog kan leda till smartare bebyggelse med systemsyn
   Mari-Louise Persson, Energistrateg, Riksbyggen

  • Energifrågan i bygglovsprocessen
   Åsa Wahlström, CIT Energy Management, koordinator Lågan

  • Lönsam energieffektivisering – så gör Akademiska Hus
   Patrik Holmgren, Energiingenjör, Akademiska Hus

Kl 12.30 - 13.30 Lunch

Kl 13.30 – 16.30 Eftermiddagspass för BeBo och Belok


Föreläsare förmiddagspass

Publicerad
Senast uppdaterad