Kl 13.30 - 15.00 Presentationer

 • Inledning med moderator
  Göran Werner, BeBo – fokus på effekt och smart bebyggelse

 • BeBo förstudie – Effektreduceringsmetoder
  Agneta Persson, Anthesis

 • Digitalisering
  Mattias Westher, Stena Fastigheter Göteborg

 • Familjebostäders projekt om batterilager resultat och erfarenhet
  Helena Ulfsparre, Familjebostäder

 • Vätgaslagring Vårgårda
  TBA
 • Panelsamtal
  Agneta Persson, Anthesis
  Mattias Westher, Stena Fastigheter
  Charlotta Winkler, WSP

Kl 15.00 – 15.30 Fikapaus

Kl 15.30 – 16.30 Fortsättning presentationer

 • BeBo-förstudien Brukarnas Beteende
  Agneta Persson, Anthesis Sverige

 • Eksta 2.0
  TBA

 • BeBo-förstudien Grön Finansiering
  Agneta Persson, Anthesis Sverige

 • Tekniktävling - Ventilation i energieffektiva flerbostadshus
  Britta Permats, Svensk Ventilation

 • Solmätt - uppföljning och utvärdering av solelanläggningar
  Charlotta Winkler, WSP

 • Summering, slutsatser och framtid
  Göran Werner, BeBo

Avslut 16.30

Publicerad
Senast uppdaterad