Kl 13.30 - 15.00 Presentationer

 • Inledning och Beloks Fördjupningsområden
  Moderator Per-Erik Nilsson, koordinator för Belok
 • Bebyggelsens digitalisering

  • Direktivet som kräver automatisering av byggnader
   Per-Erik Nilsson, CIT Energy Management

  • Digitalisering – en översikt av svenska metoder
   Farhad Basiri, iquest

  • Metoder för effektreducering
   Maria Haegermark, CIT Energy Management

  • Paneldiskussion – Bebyggelsens digitalisering
   Per-Erik Nilsson, koordinator, Belok
   Rikard Sjöqvist, Midroc Property Development
   Lasse Pellmark, Skandiafastigheter
   Caroline Ödin, Fabege

Kl 15.00 – 15.30 Fikapaus

Kl 15.30 – 16.30 Fortsättning presentationer

 • Effektivisering genom samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst
  Rikard Silverfur, Fastighetsägarna

 • Energiuppföljningsmetoder och verktyg – vad finns och vad behövs?
  Josep Termens, CIT Energy Management

 • Resurseffektiva lokaler för livsmedelshantering
  Pauline Ekoff, CIT Energy Management

 • Beloks nya verktyg för utvärdering av brukarkomfort
  Josep Termens, CIT Energy Management

 • Summering, slutsatser och framtid
  Per-Erik Nilsson, Belok

Avslut 16.30

Publicerad
Senast uppdaterad