Börjar:
Slutar:
Plats:
Digital kurs via Zoom
Kostnad:
4 500 kr för Byggherrarnas medlemmar och 5 500 kr exkl moms för övriga. Priset inkluderar kursmaterial.

Att välja rätt material till rätt plats är inte alltid så lätt. Kursen kommer att ge dig som byggherre/beställare en ökad förståelse och kunskap över hur olika material fungerar och hur du utifrån ett hållbarhetsperspektiv kan tänka i val av material.

Under kursen kommer vi att gå igenom cirkularitet, livslängd, kompatibilitet med andra material, kritiska fukttillstånd, byggfukt och klimatpåverkan.

Kursinnehåll

 • Byggmaterialens betydelse för hållbart byggande
  Här lyfts frågeställningar över hur materialval påverkar klimatet, behov av underhåll, beständighet och funktion.
  Föreläsare: Eva-Lotta Kurkinen, Senior forskare på enhet klimatskal och byggnadsfysik, RISE

 • Betong
  Vilka alternativ finns till mer klimatvänlig betong och fungerar den på samma sätt som en traditionell?
  Föreläsare: Nadia Al-Ayish, Forskare betong och klimatneutralitet, RISE

 • Trä och skivmaterial
  Vad behöver man tänka på vid träbyggnationer och val av skivmaterial?
  Föreläsare: Marie Johansson, Senior forskare trä och funktionalitet, RISE

 • Stål och Polymera material
  Vad behöver man tänka på vid stålbyggnationer och användande av polymera material?

 • Isolering och framtida material
  Beskrivning av olika typer av isoleringsmaterial och dess egenskaper. Introduktion till nya eller lite ovanliga material som redan finns eller är under utveckling så som kompositer, alternativa isoleringsmaterial och ytbeläggningar.
  Föreläsare: Eva-Lotta Kurkinen, RISE

 • Att tänka på vid upphandling för att säkerställa rätt funktion
  Föreläsare: Eva-Lotta Kurkinen, RISE

 • Goda exempel

Kursen genomförs som webbaserad kurs via Zoom och omfattar 6 kurstimmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner.

Målgrupp

För dig som är byggherre/beställare med ett intresse för hållbarhet och som behöver öka dina kunskaper om hur man upphandlar rätt material för att säkerställa ett hållbart byggande.

Byggherrarnas medlemmar har rabatt på kursavgiften - se om ditt företag är medlem här.

Kursledare

Eva-Lotta Kurkinen från RISE.


Byggherrarna och RISE logos.

Hållbarhetsutbildning i fem moduler

Detta är den tredje modulen av fem planerade kurser i vår nya utbildning "Beställarkompetens Hållbarhet", som vi genomför i samarbete med RISE. Läs mer om utbildningen


Vi behöver din anmälan senast 2 februari!

Publicerad
Senast uppdaterad