Börjar:
Slutar:
Plats:
Prolog, Skomakaregatan 7, Malmö
Kostnad:
21 500 kronor exkl moms. Priset är inkl kost men logi tillkommer. Medlemmar i Byggherrarna får 2000 kr i rabatt på kursavgiften.

Den här kursen riktar sig till dig som vill arbeta som partneringledare. Kursen ger en djupare förståelse för partneringledarens roll och uppgifter i partneringprojekt.

Kursen består av två delar och mellan de två kurstillfällena ska en hemuppgift utföras. Uppgiften består i att förklara upplägg på ett partneringuppdrag samt reflektera över utfall.

Efter genomförd kurs blir du diplomerad partneringledare och har då med dig konkreta verktyg, handfasta tips, checklistor och ett värdefullt kontaktnät för att du ska kunna börja arbeta som partneringledare.

Diplomering sker efter genomfört deltagande i kursen Diplomerad partneringledare (Del 1 och 2) samt godkänd hemuppgift.

Kursinnehåll

  • Verktyg för lyckad partneringledning
  • Partneringledarrollen
  • Mjuka perspektiv på samverkansledning
  • Förvaltning av samverkan

Hela kursens omfattning är 2 dagar + 1 effektdag som hålls vid senare tillfälle.

Förkunskaper

Du ska ha genomfört Grund- samt Fortsättningskursen i samverkan och partnering.

> Läs mer om samverkan och partneringkurserna

Byggherrarnas medlemmar har rabatt på kursavgiften - se om ditt företag/organisation är medlem här.


Kontakt

Kurserna hålls i samarbete med Prolog.

Vid frågor gällande kursen - vänligen kontakta Elisabet Rudenholm på Prolog.

E-post: elisabet.rudenholm@prolog.se
Tel: 010-709 99 21


Välkommen med din anmälan senast 13 maj!

Publicerad
Senast uppdaterad