Börjar:
Slutar:
Plats:
Kursgård i Stockholms närområde
Kostnad:
Pris 96 000 kr exkl moms. (Kostnad för logi tillkommer.) Byggherrarnas medlemmar erhåller 5% rabatt.

Byggherren har en nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande. Det är byggherren som har det yttersta ansvaret för att kraven från kunder, ägare och samhället uppfylls.

Programmet vänder sig till den som vill fördjupa sig i rollen som byggherre med nya perspektiv på sig själv och sin organisation. Ämnesområden som berörs är kund-, ägar- och samhällsperspektiv på byggherrerollen, innovation, produktivitet, kvalitet, ekonomi, upphandling, organisation, utveckling och förändring.

Utbildningsprogrammet omfattar 4 moduler á 3 dagar, som innefattar en blandning av föreläsningar, diskussioner, interaktiva lektioner, praktikfall, grupparbeten och korta teoriavsnitt. Faktaområdena innefattar sakområden för byggherrekompetensen såväl som ledarskap och styrning, vilket ger en allsidig vidareutveckling i byggherrerollen. Programmet startar med en introduktion till byggherrens olika roller och fokuserar på tre perspektiv:

  • Kundperspektivet
  • Ägarperspektivet
  • Samhällsperspektivet

Syfte

Det gemensamma syftet med programmet är att stärka byggherrars förmåga att skapa ökat värde genom strategisk utveckling av investeringar inom infrastruktur och fastigheter till förmån för kunder, ägare och för samhället.

Mål

De individuella målen är att efter avslutat program ha fått en överblick över rollen som byggherre, nya perspektiv på sig själv, på beställarrollen och sin egen organisation, samt att ha fått inspiration, verktyg och modeller för strategisk planering, innovation, förändring och ett utökat professionellt nätverk.

Se filmer om utbildningsprogrammet

I en serie inspel från föreläsare på utbildningsprogrammet, lyfter vi frågor som utmanar och utvecklar rollen som byggherre. Tanken är att skapa reflektion kring hur man som byggherre kan vara mer proaktiv och stärka byggherrens affärsmässiga nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande. Filmerna utgår ifrån de olika perspektiven samhälls-, ägar- och kundperspektivet.

Datum

  • Modul 1: 17 - 19 augusti 2021
  • Modul 2: 28 - 30 september 2021
  • Modul 3: 16 - 18 november 2021
  • Modul 4: 30 november - 2 december 2021

Skicka in din ansökan senast den 9 juli!

MER INFORMATION OCH ANSÖKAN

Publicerad
Senast uppdaterad