Börjar:
Slutar:
Plats:
Digital kurs via Zoom
Kostnad:
4 500 kr för Byggherrarnas medlemmar och 5 500 kr exkl moms för övriga.

Att välja rätt material till rätt plats är inte alltid så lätt. Kursen kommer att ge dig som byggherre/beställare en ökad förståelse och kunskap över hur olika material fungerar och hur du utifrån ett hållbarhetsperspektiv kan tänka i val av material.

Under kursen kommer vi att gå igenom cirkularitet, livslängd, kompatibilitet med andra material, kritiska fukttillstånd, byggfukt och klimatpåverkan.

Kursinnehåll

 • Byggmaterialens betydelse för hållbart byggande
  Här lyfts frågeställningar över hur materialval påverkar klimatet, behov av underhåll, beständighet och funktion.
  Föreläsare: Eva-Lotta Kurkinen, Senior forskare på enhet klimatskal och byggnadsfysik, RISE

 • Mur och putsmaterial
  Så ser klimatpåverkan ut från olika fasadmaterial, en LCA studie.
  Föreläsare: Johan Onno, VD, Branschföreningen för mur- och putsföretag

 • Betong
  Vilka alternativ finns till mer klimatvänlig betong och fungerar den på samma sätt som en traditionell?
  Föreläsare: Kajsa Byfors och Lena Åhl från Svensk Betong

 • Trä och skivmaterial
  Vad behöver man tänka på vid träbyggnationer och val av skivmaterial?
  Föreläsare: Marie Johansson, Senior forskare trä och funktionalitet, RISE

 • Polymera material
  Vad behöver man tänka på vid stålbyggnationer och användande av polymera material?
  Föreläsare: Viktor Emanuelsson, Senior Ingenjör på enhet Polymera material och hållbarhet, RISE

 • Isolering, stål och framtida material
  Beskrivning av olika typer av isoleringsmaterial och dess egenskaper. Introduktion till nya eller lite ovanliga material som redan finns eller är under utveckling så som kompositer, alternativa isoleringsmaterial och ytbeläggningar.
  Föreläsare: Eva-Lotta Kurkinen, RISE

 • Att tänka på vid upphandling för att säkerställa rätt funktion
  Föreläsare: Eva-Lotta Kurkinen, RISE

Kursen genomförs digitalt via Zoom och omfattar 6 kurstimmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner.

Målgrupp

För dig som är byggherre/beställare med ett intresse för hållbarhet och som behöver öka dina kunskaper om hur man upphandlar rätt material för att säkerställa ett hållbart byggande.

Byggherrarnas medlemmar har rabatt på kursavgiften - se om ditt företag är medlem här.

Kursledare

Eva-Lotta Kurkinen, Senior forskare på enhet klimatskal och byggnadsfysik, RISE.


Byggherrarna och RISE logos.

Hållbarhetsutbildning i fem moduler

Detta är en av fem fristående kurser i vår utbildningssatsning "Beställarkompetens Hållbarhet", som vi genomför i samarbete med RISE. > Läs mer om utbildningen


Varmt välkommen med din anmälan senast 9 november!

Publicerad
Senast uppdaterad