Gemensamt program förmiddag

Med reservation för eventuella förändringar.

Kl 08:30 - 09:00 Registrering och kaffe

Kl 09:00 - 10:30 Presentationer

 • Inledning, Energi utifrån ett globalt hållbarhetsperspektiv
  Moderator: Mia Edofsson, Hållbarhetschef, Akademiska Hus
 • Hur påverkas kraven på energiprestanda i våra byggnader av reviderade EU-direktiv?
  Sandra Lenander, Departementssekreterare, Infrastrukturdepartementet
 • Vikten av stark aktörssamverkan
  Lena Callermo, Avdelningschef Resurseffektivt samhälle, Energimyndigheten
 • Resurseffektiv och smart bebyggelse - Erfarenheter och möjligheter
  Introduktion av ämnesområdet och introduktion till eftermiddagsprogrammet
  Koordinatorer till nätverken - Göran Werner, BeBo och Per-Erik Nilsson, Belok.

Kl 10:30 - 11:00 Kaffe & Mingel

kl 11:00 - 12:30 Presentationer

 • Effektivare med Totalmetodiken
  Per-Erik Nilsson, Koordinator Belok
 • Energieffektiviseringsstödet som en del av renoveringsvågen
  Åsa Wahlström, Affärsområdeschef, CIT Energy Management
 • Klimatdialogen
  Mari-Louise Persson, Miljö- och energichef, Riksbyggen
 • Implementering av solcellsanläggningar i svensk stadsbyggnad - hinder ur ett aktörsperspektiv
  Charlotta Winkler, Expert solenergi, WSP/Högskolan i Halmstad
 • Utmaningar och nyttor med Energigemenskaper
  Monica Axell, Forsknings- och affärsutvecklare, RISE

kl 12:30 - 13:30 Lunch


Föreläsare

Föreläsare BeBo & Belok resultatkonferens 2021

<< Tillbaka till huvudsidan

Publicerad
Senast uppdaterad