Börjar:
Slutar:
Plats:
Digital kurs via Zoom
Kostnad:
4 500 kr för Byggherrarnas medlemmar och 5 500 kr exkl moms för övriga.

Den ökade digitaliseringen av byggprocess och förvaltning skapar stora och nya möjligheter att förbättra byggnader ur ett hållbarhetsperspektiv. Utvecklingen går fort och det krävs kunskap för att inse hur tekniken kan hjälpa till i projekten och vilka svårigheter som kan uppstå. I kursen kommer du att få en ökad insikt i hur man kan använda befintliga tekniker och digitala verktyg, men även en inblick i vad som är på gång i framtiden.

Kursen genomförs digitalt via Zoom och omfattar 6 kurstimmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner.

Kursinnehåll

 • Digitalisering och hållbarhet
  Hur kan digitalisering hjälpa oss i arbetet med hållbarhetsfrågorna? Vi tittar på möjligheter men lyfter även olika risker och problem som kan uppstå.
  Peter Ylmén, Teknologie doktor enhet Klimatskal och byggnadsfysik, RISE

 • Omvärldsspaning
  Forskning och utveckling kring digitalisering går fort. Vi går igenom vad som finns framme och är tillgängligt redan idag, vad som är på gång och framtida visioner.
  Eva-Lotta Kurkinen, Senior forskare på enhet klimatskal och byggnadsfysik, RISE

 • Verktyg vid digitalisering av byggprocess och byggnader
  Introduktion till BIM och olika digitala verktyg med fokus på hållbarhetsfrågorna.
  Peter Ylmén, RISE

 • Sensorer och mätning
  Att mäta är att veta men för att dra rätt slutsatser är det viktigt att veta vad vi mäter. Här går vi igenom grundläggande kunskaper och förutsättningar för mätning och användning av sensorer för mätning av värme, energi, inomhusmiljö och fukt i en byggnad.
  Sofia Stensson, Forskare enhet Luftbehandling, RISE
  Lars Olsson, Forskare enhet Innemiljö och byggnadsfysik, RISE

 • Artificiell intelligens (AI) och stora datamängder
  Med fler sensorer och införandet av IoT (Internet of things) ökar datainsamlingen vilket kan ge stora datamängder som ska hanteras och analyseras. Vi går igenom hur AI kan användas för att hantera data och resultat samt dess begränsningar.
  Joakim Eriksson, Enhetschef Uppkopplad intelligens, RISE

Föreläsare

Kursen genomförs med Peter Ylmén från RISE som ansvarig kursledare, samt föreläsare med stor kunskap inom sina respektive ämnesområden.

Målgrupp

För dig som är byggherre/beställare med ett intresse för hållbarhet och som vill lära dig mer om hur du kan arbeta med digitalisering och digitala verktyg för att skapa mer resurseffektiva byggnader.

Byggherrarnas medlemmar har rabatt på kursavgiften - se om ditt företag är medlem här.


Byggherrarna och RISE logos.

Hållbarhetsutbildning i fem moduler

Detta är en av fem fristående kurser i vår utbildningssatsning "Beställarkompetens Hållbarhet", som vi genomför i samarbete med RISE. > Läs mer om utbildningen


Begränsat antal platser. Varmt välkommen med din anmälan senast 7 december!

Publicerad
Senast uppdaterad