Börjar:
Slutar:
Plats:
Prolog, Skomakaregatan 7, Malmö.
Kostnad:
Kursavgift inkl måltider 21 500 kronor exkl moms. Kostnad för logi tillkommer. Medlemmar i Byggherrarna erhåller 2 000 kr i rabatt på kursavgiften.

Kursen fokuserar på att ge dig som blivande partneringledare förståelse för vad rollen innebär och hur du lyckas i ditt uppdrag som neutral samverkans-/partneringledare. Hur du kan bidra i din roll för att skapa rätt förutsättningar och driva samverkan genom hela projektet, så att en effektiv process skapas där engagemang och tillit leder till att målen nås. I kursen varvas teori med praktiska övningar och det ges ett stort utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagare och våra erfarna kursledare.

Kursen består av två delar och mellan de två kurstillfällena ska en hemuppgift utföras. Uppgiften består i att förklara upplägg på ett samverkansuppdrag, samt reflektera över utfall.

Efter genomförd kurs blir du diplomerad partneringledare och har då med dig konkreta verktyg, handfasta tips, checklistor och ett värdefullt kontaktnät för att du ska kunna börja arbeta som samverkans-/partneringledare.

Som nybliven partneringledare har du sen med dig kunskaper och konkreta verktyg inom följande områden:

  1. Verktyg för lyckad samverkansledning
  2. Rollen som samverkansledare
  3. Mjuka perspektiv på samverkansledning
  4. Förvaltning av samverkan

Hela kursens omfattning är 2 dagar + 1 effektdag som hålls vid senare tillfälle.

Diplomering sker efter genomfört deltagande i kursen Diplomerad partneringledare (Del 1 och 2), samt godkänd hemuppgift.

Förkunskaper

Du ska ha genomfört Grundkursen samt Fortsättningskursen i samverkan och partnering.

Tider

Dag 1: Frukost kl 09.30, kurs kl 10.00 - 17.30. Därefter gemensam middag.
Dag 2: Kl 08.00 - 16.00

Byggherrarnas medlemmar erhåller 2 000 kr rabatt på kursavgiften - se om ditt företag/organisation är medlem här.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga gällande utvecklingen kring coronaviruset. Beroende på hur situationen ser ut närmare kursstart, kan därför kursen behöva ställas om till digital kurs.

> Läs mer om samverkan och partneringkurserna


Kontakt

Kurserna hålls i samarbete med Prolog.

Vid frågor gällande kursen - vänligen kontakta Elisabet Rudenholm på Prolog.

E-post: elisabet.rudenholm@prolog.se
Tel: 010-709 99 21


Välkommen med din anmälan senast 25 maj!

Publicerad
Senast uppdaterad