Börjar:
Slutar:
Plats:
Kursgård i Stockholms närområde
Kostnad:
Pris 96 000 kr exkl moms. (Kostnad för logi tillkommer.) Byggherrarnas medlemmar erhåller 5% rabatt.

Datum

Modul 1: 29 nov – 1 dec 2022
Modul 2: 10-12 jan 2023
Modul 3: 7-9 feb 2023
Modul 4: 13-15 mars 2023

Byggherre MasterClass - programmet för dig som vill utvecklas i din byggherreroll!

I samarbete med KTH Executive School, erbjuder vi ett utbildningsprogram för dig som vill fördjupa dig i din roll som byggherre och få nya perspektiv på dig själv och din organisation.

Byggherren har en nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande och det yttersta ansvaret för att kraven från kunder, ägare och samhället uppfylls. I programmet ser vi på de utmaningar byggherrar har för år 2022 och framåt, ur både kund-, ägar- och samhällsperspektivet.

I Byggherre MasterClass ger vi dig metoder, modeller och verktyg för att du proaktivt ska kunna möta branschens gemensamma utmaningar.

Varför ska du gå en utbildning just nu?

Byggherrens och byggbranschens roll är under kraftig förändring och har i modern tid aldrig ställs inför så många utmaningar som idag. Stora geopolitiska förändringar, inte minst kopplade till oroligheterna i Ukraina och Ryssland, kommer under 2022 att förändra de ekonomiska spelreglerna kraftigt. Förändrade logistikkedjor, ökad inflation, stigande priser på råmaterial och bränsle gör att byggbranschen kommer att behöva anpassa sig.

Programmet vänder sig till dig som vill få...

  • fördjupning över rollen som byggherre
  • nya perspektiv på dig själv och din organisation
  • inspiration, stöd, struktur och tid till strategisk planering
  • idéer och motiv för innovation och förändring
  • ett utökat professionellt nätverk

Ta del av programmet

Utbildningsprogrammet omfattar 4 moduler á 3 dagar, som är upplagt med en blandning av föreläsningar, diskussioner, interaktiva lektioner, praktikfall, grupparbeten och korta teoriavsnitt. Faktaområdena innefattar sakområden för byggherrekompetensen, såväl som ledarskap och styrning, vilket ger en allsidig vidareutveckling i byggherrerollen.

Utbildningen genomförs med välmeriterade forskare från KTH och andra universitet, företagsledare och experter inom valda områden. Se inspelade intervjuer med några av föreläsarna.

Ta del av tidigare deltagares erfarenheter av programmet och vilken nytta de har av kunskaperna i sin dagliga verksamhet. Läs intervjuerna.

MER INFORMATION OCH ANSÖKAN

Publicerad
Senast uppdaterad