Börjar:
Slutar:
Plats:
Digital kurs
Kostnad:
5 000 kr för Byggherrarnas medlemmar och 6 000 kr exkl moms för övriga.

Den ökade digitaliseringen av byggprocess och förvaltning skapar stora och nya möjligheter att förbättra byggnader ur ett hållbarhetsperspektiv. Utvecklingen går fort och det krävs kunskap för att inse hur tekniken kan hjälpa till i projekten och vilka svårigheter som kan uppstå. I kursen kommer du att få en ökad insikt i hur man kan använda befintliga tekniker och digitala verktyg, men även en inblick i vad som är på gång i framtiden.

Kursinnehåll

 • Digitalisering och hållbarhet
  Hur kan digitalisering hjälpa oss i arbetet med hållbarhetsfrågorna? Vi tittar på möjligheter men lyfter även olika risker och problem som kan uppstå. Introduktion till BIM och andra digitala verktyg med fokus på hållbarhetsfrågorna.
  Peter Ylmén, Forskare, RISE

 • Omvärldsspaning
  Forskning och utveckling kring digitalisering går fort. Vi går igenom vad som finns framme och är tillgängligt redan idag, vad som är på gång och framtida visioner.
  Eva-Lotta Kurkinen, Senior forskare, RISE

 • BEAst - Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
  En arbetsmetod som förenklar arbetet med att fånga och säkra miljödata genom hela byggprocessen, samt ger dig kontroll över materialflöden och projektkostnader.
  Anders Forsberg, Innovation Deployment Officer Government Affairs,
  Lindholmen Science Park/CLOSER

 • Real Time Real Estate - IT-stöd för fastighetsägare
  Exempel från verkligheten med att tillämpa digitalisering för att effektivisera förvaltningen av lokaler.
  Andrea Gajic, BIM-strateg, Västfastigheter

 • Sensorer och mätning
  Att mäta är att veta, men för att dra rätt slutsatser är det viktigt att veta vad vi mäter. Här går vi igenom grundläggande kunskaper och förutsättningar för mätning och användning av sensorer för mätning i en byggnad.
  Sofia Stensson, Forskare, RISE

 • Artificiell intelligens (AI) och stora datamängder
  Med fler sensorer och införandet av IoT (Internet of things) ökar datainsamlingen, vilket kan ge stora datamängder som ska hanteras och analyseras. Vi går igenom hur AI kan användas för att hantera data och resultat samt dess begränsningar.
  Joakim Eriksson, Forskare, RISE

Kursen genomförs digitalt via Zoom och omfattar 6 kurstimmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner.

Kursledare

Kursen genomförs med Peter Ylmén, RISE som ansvarig kursledare.

Målgrupp

För dig som är byggherre/beställare med ett intresse för hållbarhet och som vill lära dig mer om hur du kan arbeta med digitalisering och digitala verktyg för att skapa mer resurseffektiva byggnader.

Byggherrarnas medlemmar har rabatt på kursavgiften - se om ditt företag är medlem här.


Byggherrarna och RISE logos.

Hållbarhetsutbildning i fem moduler

Detta är en av fem fristående kurser i vår utbildningssatsning "Beställarkompetens Hållbarhet", som vi genomför i samarbete med RISE. > Läs mer om utbildningen


Varmt välkommen med din anmälan senast 13 september!

Publicerad
Senast uppdaterad