Börjar:
Slutar:
Plats:
Digitalt webbinarium. Exklusivt för Byggherrarnas medlemmar.

Den 1 januari 2025 träder Arbetsmiljöverkets nya regelverk i kraft. Lite förenklat innebär den nya strukturen att dagens 67 föreskrifter slås ihop till 15 mer omfattande föreskrifter. Syftet med regelförnyelsen är att göra det lättare att hitta, förstå och använda reglerna. Reglerna uppges i stor omfattning ha samma innehåll som tidigare, men med undantag för de föreskrifter som riktar sig direkt till byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare där det har det förts in nya krav som förtydligar ansvar och uppgifter, framför allt i de tidiga skedena av byggprocessen.

Då regelförändringen kan påverka byggherrens roll är det viktigt att förbereda sig i god tid för att anpassa sig till det nya regelverket. Med anledning av detta har Byggherrarnas Arbetsmiljögrupp, i samarbete med Kilpatrick advokatbyrå, utarbetat en vägledning om innehållet i det nya regelverket. Vägledningen finns nu att ta del av på Byggherrarnas webbplats: Vägledning om Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur

I samband med detta bjuder vi, tillsammans med Kilpatrick, in till ett webbinarium där vi presenterar den nya vägledningen och diskuterar hur de nya reglerna kan påverka byggherrens ansvar och arbetsuppgifter. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa egna frågor till våra experter i Arbetsmiljögruppen, som arbetat med frågan under en längre tid, samt våra jurister på Kilpatrick.

Se till att du inte går miste om möjligheten att få stöd i anpassningen till de kommande förändringarna!

Varmt välkommen med din anmälan senast den 13 mars!

Observera att webbinariet är exklusivt för Byggherrarnas medlemmar.

Publicerad
Senast uppdaterad