Börjar:
Slutar:
Plats:
Centralt i Stockholm
Kostnad:
Kostnadsfritt (inkl enklare lunch)

Markanvisningstävlingar är ett sätt för byggherrar att hitta byggbar mark och bidra till det hållbara samhällsbyggandet. I nuläget finns dock varken en gemensam standard eller nationella tävlingsregler vilket innebär stora variationer i tävlingsformer och kravspecifikationer mellan olika kommuner. Det är en brist som varken gynnar byggherren eller det hållbara och innovativa byggandet. Därför är det extra angeläget för byggherrar att formulera sin syn på tävlingsprocesserna.

Välkommen att delta i en workshop om hur tävlingsformen kan utvecklas och förnyas!

Workshopen är en del av ett FoU-projekt som finansieras av Vinnova tillsammans med
Chalmers och Högskolan i Halmstad. Läs mer om projektet här.


Workshop 2 (av 2) - Ersättningsformer för utveckling av innovativa tävlingsförslag

Under workshopen kommer fokus vara ersättningsformer för utveckling av innovativa tävlingsförslag. Hur ska designteam sättas samman och ersättas för innovativa förslag? Kan bonus och viten bidra till klimatsmarta lösningar i markanvisningstävlingar?

Målgrupp

Inbjudningarna vänder sig till anställda hos olika byggherrar, främst personer med erfarenhet av markanvisningstävlingar. Det kan vara projektledare, personer som arbetar med affärsmodeller, policy och hållbarhet samt projektutveckling, cirkularitet, klimatanpassning och FoU med tillämpning i markanvisningstävlingar.

Kontakt

Magnus Rönn, Chalmers
E-post: mronn@chalmers.se
Tel: 070-551 60 07

Begränsat antal platser. Välkommen med din anmälan senast 21 maj!

TILL ANMÄLAN


Publicerad
Senast uppdaterad