Datum:
Plats:
Bryggarsalen Konferens, Norrtullsgatan 12N, Stockholm

Som byggherrar vill vi känna stolthet över våra byggprojekt och känna oss trygga i att våra byggen utförs med kvalitet och är fria från fusk och oegentligheter.

Tyvärr ser det inte alltid ut så i verkligheten. Arbetslivskriminalitet, ekonomisk brottslighet och osund konkurrens är ett tilltagande problem i byggbranschen. En byggarbetsplats får inte bli en brottsplats där människor utnyttjas av oseriösa företag som bryter mot lagar och regler. De oseriösa företagens agerande utgör ett hot mot både individen, branschen och samhället.

Hur skapar vi brottsfria byggen och sund konkurrens? Vad är vårt ansvar som byggherrar och vad kan vi göra för att upptäcka och motverka arbetslivskriminalitet och fusk i våra byggprojekt? Vad måste vi själva göra och vilka krav ska vi ställa på våra leverantörer – och framför allt, hur följer vi upp att våra krav efterlevs?

Välkommen till en eftermiddag där vi söker svaren tillsammans med representanter från regering, myndigheter, finansiärer och företag som går i bräschen för sund konkurrens. Du kommer att få ta del av de initiativ som tas och goda exempel som gör skillnad. Ingen kan göra allt - men alla kan göra något!

Konferensen startar med lunch kl 11:30, med registrering från kl 11:00. Klockan 12:30 startar programmet, som håller på fram till kl 17:00. Dagen avslutas med mingel, där du får möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med kollegor i branschen.

> TA DEL AV PROGRAMMET HÄR


Byggherrarnas årsstämma

Föreningsstämma för Byggherrarnas medlemmar hålls före konferensen enligt särskild kallelse, som skickas ut två veckor innan stämman. Under årsstämman kommer vi också ha en workshop om föreningens framtida inriktning och fokusområden. Missa inte tillfället att lyfta de frågor som du anser vara prioriterade för föreningen att driva!

Stämman startar kl 10.00 och pågår till 11.30, med registrering från kl 09.30. Anmälan till årsstämman görs i samma anmälningsformulär som till konferensen.


Varmt välkommen med din anmälan senast den 30 mars!

Publicerad
Senast uppdaterad