Föreningen Byggherrarna har för sina medlemmar två regionala nätverk, Gävleborg/Dalarna och Luleå/övre Norrland. Dessutom samarbetar vi med Byggherregruppen i Göteborg.

Läs mer om Byggherrarnas nätverk