Gruppen organiserar regelbundet seminarier och studiebesök för kunskaps- och erfarenhetsutbyte byggherrar sinsemellan och med andra aktörer, framför allt på lokal nivå. För frågor på riksnivå finns ett aktivt samarbete med Byggherrarna.

Medlemskap

Till medlemmar i gruppen antas representanter för företag eller organisationer som kontinuerligt och för egen räkning upphandlar husbyggnadsentreprenader och förvaltar fastigheter.

Vill du bli medlem? Kontakta gärna oss, så berättar vi mer.


Kontaktuppgifter till styrelsen 2020

Styrelsen
Kontakta oss gärna via mejl eller hitta oss på LinkedIn.

Henrik Svensson, Wallenstam, ordf
0722-11 90 21, henrik.svensson@wallenstam.se

Jan-Erik Haug, Jernhusen, kassör och v.ordf
Tel. 0703-05 70 85, jan-erik.haug@jernhusen.se

Stefan Eriksson, Vasakronan
Tel. 0722 – 34 53 15, stefan.eriksson@vasakronan.se

Johanna Gärdsfors, Liseberg
Tel. 0725-28 26 61, johanna.gardsfors@liseberg.se

Micael Jansson, Stena Fastigheter
Tel. 0703 - 22 16 16, micael.jansson@stena.com

Jenny Tonning, MölnDala
Tel. 0704- 67 77 40, jenny.tonning@molndala.se

Jerker Westerberg, Higab
Tel. 031-368 53 93, jerker.westerberg@higab.se

Ellen Dahllöf Boyd, Chalmers, adjungerad
Tel. 0725 - 25 51 77, byggherregruppenigbg@gmail.com


Medlemmar 2020

Akademiska Hus Väst
Aranäs Fastigheter
Astra Zeneca
Balder
Bostadsbolaget
Chalmersfastigheter
Familjebostäder
Framtiden Byggutveckling
Framtiden Förvaltning
Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
Göteborgs Stad Parkeringsbolag
Hemsö
Higab
HSB Göteborg
ICA Fastigheter
Jernhusen
Lejonstaden
LIDL
Liseberg
MölnDala Fastigheter
Mölndalsbostäder
Nordstans samfällighetsförening
Platzer
Poseidon
Riksbyggen
Schenker Property Sweden
SGS Studentbostäder
Skandia Fastigheter
Statens Fastighetsverk
Stena Fastigheter
Swedavia Real Estate
Svenska Hus
Svenska Mässan Stiftelse
Sverigehuset i Göteborg
Trafikverket
Wallenstam
Vasakronan
Volvo Group Real Estate
Västfastigheter
Älvstranden Utveckling

Publicerad
Senast uppdaterad