Boken "Byggherrerollen – Byggande handlar inte om byggande", lanserades vid Byggherredagen 2012 och är en lärobok som skrivits för att bidra till utvecklingen av byggherrens kompetens samt till ökad kunskap om vad som ingår i byggherrens arbetsuppgifter och ansvarsområde.

Med denna bok och de utbildningar som genomförs, med stöd av den, vill Byggherrarna stärka byggherrerollen och lyfta fram de utmaningar som finns i den viktigaste rollen i byggprocessen.

Boken syftar till att stärka byggherrarnas kompetens och innehåller 18 kapitel som både ger

  • en kortare historisk tillbakablick
  • behandlar allt från mål- och kravformulering
  • bygg- och förvaltningsprocesserna
  • tidiga skeden
  • samverkan och upphandling
  • praktiska exempel från verkliga och föredömligt genomförda byggprojekt och mycket, mycket mer.

Här kan du läsa mer bokens innehåll och författarna.


Boken beställs genom Sofia Asp Lidberg på Byggherrarnas kansli. Ange en en leveransadress samt en faktureringsadress.

Kostnad exkl moms (frakt tillkommer)

  • icke medlemmar 375 kr
  • medlemmar 275 kr
  • studenter 225 kr

Vill du börja prenumerera på mejlbrev?

Välj prenumeration här


Senast uppdaterad