Projektbeskrivning

Projekt: Ny psykiatrianläggning i Vänersborg på uppdrag av Västra Götalandsregionen.
Area: ca 17 000 kvm
Kapacitet: 54 patienter inom rättspsykiatri och 28 patienter inom allmänpsykiatrisk slutenvård.
Personal: ca 200 anställda.
Byggstart: Oktober 2008.
Färdigt: Oktober 2011.
Kostnad: 536 miljoner kronor.
Byggherre: Lars Pettersson/Västra Götalandsregionen.

Hypermodern anläggning för framtidens psykiatri

Psykiatrianläggningen Brinkåsen i Vänersborg uppfördes med mjuka värden före hårda byggfakta.

"Vi vände på steken och anläggningen utformades till stora delar efter vårdbehoven", säger projektledaren Lennart Pettersson.

Varför byggdes den nya anläggningen?

– Den tidigare anläggningen höll inte måttet och vi var tvungna att bygga nytt för att slippa köpa vårdplatser på annat håll. Förberedelserna började redan 1999 och besluten togs 2001-2005. Den nya anläggningen är ett extremt lyft jämfört med tidigare.

Vad menar du med att ni ”vände på steken”?

– Verksamhetens behov har betytt väldigt mycket för utformningen av anläggningen, det vill säga verksamhetens behov har stått över fastighetsägarens önskemål. Ett exempel är att vårdavdelningarna är i ett plan.

Hur har säkerhetskraven påverkat utformningen?

– Säkerheten är a och o för både patienter och personal. Vi har försökt att skapa en öppen miljö trots att det är en klass 2-anläggning, bland annat genom att bygga in säkerhetskraven på ett naturligt sätt. Vi följer upp med löpande arbetsmiljömätningar och genomför patientenkäter i samarbete med universitetet i Karlstad.

(Not. Klass 2 är den näst högsta säkerhetsklassningen. Klass 1 har även skydd mot fritagning, vilket är den enda skillnaden.)

Hur fungerade samarbetet i projektet?

– Mycket bra. Genom tester såg vi till att få rätt personer i projektet. Samma villkor och tester gällde även för underleverantörer. Det resulterade i en otroligt bra projektledningsgrupp. Vi hade bra ”workshops” och mycket roligt tillsammans i god partneringanda.

Vilken har varit den stora utmaningen i projektet?

– Att redan på planeringsstadiet beskriva hur verksamheten skulle bedrivas många år senare. Det fanns ingen liknande anläggning i Sverige och utomlands gäller annan lagstiftning. Vi hade inga referenser som kunde ligga till grund för arkitektens tolkning.

Med facit i hand, hur tycker du att ni lyckades?

– Projektet gick otroligt bra och vi har nu en modern, fungerande anläggning. Tack vare noggrann planering och bra samverkan med alla parter lyckades vi nå våra mål, hålla oss väl inom både budgetramar och tidplaner.

Berätta om någon intressant händelse i projektet.

– Faktum är att hela anläggningen hamnade lite för lågt eftersom vi grävde ur mer fyllningsmassa än beräknat, beroende på skillnader i mätsystem. Fyllningsmassan sålde vi sedan. Det hela slutade med att vi gick med vinst, enligt Peab-ikonen Weine Hägg.

Publicerad
Senast uppdaterad