Projektbeskrivning

Projekt: En ny grundskola i Hammarby sjöstad på uppdrag av utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.
Storlek: Cirka 6 000 kvadratmeter.
Start: Mars 2009.
Färdigt: Januari 2014.
Kostnad: 210 miljoner.
Byggherre: Marie Ungheden/Sisab.

Grundskola med högst ställda miljömål

Hammarby sjöstad får en ny grundskola. Under projekteringen har problem vänts till möjligheter, som när tomtens stora höjdskillnad födde idén om en rutschkana och klättervägg. Marie Ungheden på Sisab är byggherre/projektansvarig.

Berätta om Lugnets skola som du är byggherre för!

– Det är en låg- och mellanstadieskola, en ganska klassisk tegelbyggnad, med plats för 540 elever och förskolebarn. Den byggs intill en befintlig skolbyggnad och ansluts till den med ett valv. Vid framtida behov ska förskolelokalerna enkelt kunna göras om till klassrum. Det som är speciellt i det här projektet är att vi siktar på guld i certifieringssystemet Miljöbyggnad.

Hur har satsningen på guld påverkat projektet?

– Vi måste fatta alla beslut ur ett miljöperspektiv och verkligen tänka igenom materialval och energiförsörjning. En utmaning är att vissa parametrar i certifieringssystemet är motstridiga. Exempelvis är det krav på att byggnaden ska släppa in så mycket ljus som möjligt. Samtidigt är det krav på att byggnaden ska släppa in så lite solvärme som möjligt. För att kunna uppfylla båda kraven monterar vi speciella fönster med raster som släpper in ljus men blockerar värme.

Vilka andra utmaningar har ni mött?

– Byggnaden uppförs på en sluttning, skillnaden mellan den högsta och lägsta punkten är cirka sju meter. Vi löser det genom att bygga i nivåer och utnyttja höjdskillnaden på skolgården till att skapa en lång rutschkana och en klättervägg. En annan utmaning har varit att ta fram riktigt bra bygghandlingar. Där tycker jag att vi har lyckats, mycket tack vare att vi har jobbat med 3D-projektering. Genom att ”gå in” i byggnaden via 3D-filer har vi tidigt upptäckt exempelvis kollisioner mellan rör och eldragningar.

Hur fungerar samarbetet med entreprenören?

– Mycket bra! Det här är ett samverkansprojekt, vilket innebär att vi arbetar väldigt nära entreprenören. Vid upphandlingen gick vi inte strikt på priset, utan gjorde även en utvärdering av organisationen. Vi har en öppen dialog med entreprenören om lösningar, tidsplan och budget – ja, allt! Jämfört med traditionella projektformer blir man som byggherre väldigt djupt involverad i samverkansprojekt.

Vad är tjusningen med rollen som byggherre?

– Åh, hela processen är enormt fascinerande, från idé till den färdiga byggnaden. Tjusningen med det här projektet är att vi skapar en väl genomtänkt och god miljö för barnen. Vi vill verkligen att de ska trivas här, både inomhus och utomhus.

Publicerad
Senast uppdaterad