Projektbeskrivning

Projekt: En ny, underjordisk stadsmotorväg i Stockholm.
Storlek: Projektet sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan och är totalt fem kilometer, varav fyra kilometer i tunnel.
Start: 2007.
Färdigt: Norra länken byggs i etapper och beräknas vara klar 2017. Intunnlingen av Värtabanan genomförs 2018-2019.
Kostnad: 16 miljarder för hela projektet.
Byggherre: Lars Lilja/Trafikverket.
Fotograf, Norra Länken: Mikael Ullén

Smidigare transporter och bättre miljö

Med Norra länken flyttas en stor del av trafiken på Stockholms gator till tunnlar under marken. Det innebär snabbare och säkrare transporter, renare luft och mindre buller. Lars Lilja är projektets byggherre/projektchef.

Alla känner till Norra länken. Men vad är det egentligen för projekt?

– Norra länken är en stadsmotorväg, en del av E4/E20, som till största delen kommer att gå i tunnlar. Tillsammans med Södra länken och Essingeleden bildar Norra länken ett sammanhängande trafikledssystem runt Stockholm.

Hur sträcker sig Norra länken?

– Mellan Tomteboda och Norrtull bygger vi ut Essingeleden med ett körfält i vardera riktningen. Från strax väster om Solnabron fram till Norrtull däckar vi över Norra länken och Värtabanan, för att göra det möjligt att bygga Hagastaden – med 3 200 lägenheter och arbetsplatser för 12 000 till 13 000 personer – ovanpå. Mellan Norrtull och Värtan går Norra länken i tunnlar under Lill-Jansskogen. Norra länken ansluter i öster till Lidingövägen vid Värtahamnen.

Varför behövs Norra länken?

– Norra länken avlastar trafiken i Stockholms innerstad. Ett exempel är alla lastbilar som ska till Värtahamnen. I dag kör de via Valhallavägen och Lidingövägen. När Norra länken är klar kommer 90-95 procent av den tunga trafiken i stället att gå under jord. För bilister innebär Norra länken snabbare, smidigare och säkrare transporter. För de som vistas ovan jord innebär länken färre bilar, större säkerhet, renare luft, mindre buller och bättre framkomlighet för bussarna. Norra länken är även en förutsättning för byggandet av de nya stadsdelarna Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden.

På vilket sätt är Norra länken en förutsättning för de nya stadsdelarna?

– Tiotusentals människor kommer att bo, jobba eller på annat sätt vistas i Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden. Trafiken kommer att öka kraftigt. Norra länken är en förutsättning för trafikförsörjningen av de nya stadsdelarna samtidigt som den förbättrar miljön och trafiksäkerheten utmed Lidingövägen och Valhallavägen.

Vilka stora utmaningar har du mött under projektet?

– Åh, de är många! I början handlade det mest om att övervinna formella problem kopplade till exempelvis detaljplanerna och att ordna alla nödvändiga tillstånd. Nu när vi bygger möter vi massor av tekniska utmaningar. Delar av projektet genomförs i tätortsmiljö och på några av Sveriges mest trafikerade vägar. Vi måste därför genomföra projektet så att vi stör trafiken och närboende så lite som möjligt. Och så har vi den ständiga utmaningen att klara budgeten och tidsplanen. Spännande projekt som Norra länken attraherar de bästa i branschen, vilket gör att jag har mycket duktigt folk till min hjälp. De flesta utmaningar känns därför bara spännande.

Vad är tjusningen med att vara byggherre för Norra länken?

– Det är ett stort, komplicerat projekt med en mängd intressenter och tekniska utmaningar. Det är också roligt att jag får vara med och bidra till Stockholms utveckling, det är få förunnat. När jag åker genom tunnlarna kommer jag att känna mig stolt och tänka ”jag har faktiskt varit med och gjort det här”. Den dag vi klipper bandet kommer nog att kännas som en examensdag.

Publicerad
Senast uppdaterad