Projektbeskrivning

Projekt: En ny rättsmedicinsk anläggning i Göteborg på uppdrag av Rättsmedicinalverket.
Storlek: Cirka 2500 kvadratmeter i tre våningar.
Start: Oktober 2009.
Färdigt: December 2012.
Kostnad: Cirka 72 miljoner kronor.
Byggherre: Lennart Westling/Akademiska Hus.

Obduktionsanläggning med medarbetarna i fokus

Akademiska Hus uppför en ny, större rättsmedicinsk byggnad i Göteborg.

”Jag är övertygad om att det här blir Europas modernaste obduktionsanläggning”, säger byggherren/projektansvarige Lennart Westling.

Varför behövs den nuvarande anläggningen ersättas med en större?

– Rättsmedicinalverket har vuxit ur sina befintliga lokaler på Medicinareberget i Göteborg. Det har även konstaterats att västra Götaland är i stort behov av att utöka resurserna inom rättsmedicin.

Vilken verksamhet bedrivs i en rättsmedicinsk anläggning?

– Här obduceras människor som har dött en onaturlig död. Anläggningen har även en verksamhet för så kallade levande undersökning, vilket innebär undersökning av brottsoffer och misstänkta gärningsmän.

Vad har ni försökt att uppnå i projektet?

– Vi har försökt att skapa en optimal lösning ur rättsmedicinskt perspektiv.

Exempelvis är lokalerna planerade så att logistiken vid hantering av den avlidna personen sker på ett bra sätt. Obduktionslokalen vetter mot norr och har stora fönster, vilket ger obduktionspersonalen ett bra, naturligt ljus att arbeta i samt möjlighet att vila blicken mot naturen. Just arbetsmiljön har vi lagt ner stor möda på.

Vad har ni gjort mer för satsningar på arbetsmiljön?

– Förutom belysning är god ventilation viktigt. Vi har också strävat efter att skapa en trivsam miljö med platser för pauser. I anläggningen finns därför bland annat ett trivsamt fikarum med tillhörande uteplats, bastu och ångdusch. Lika viktigt är det med ett bra avskedsrum.

Hur är avskedsrummet planerat?

– När någon gått bort erbjuder vi anhöriga att ta avsked. Vi har strävat efter att göra rummet så värdigt och fridsamt som möjligt, bland annat genom konstnärlig utsmyckning av glasdesignern Ingegerd Råman. Vi har även tagit hänsyn till att olika nationaliteter tar farväl på olika sätt.

Vilken har varit den stora utmaningen i projektet?

– Att få detaljplanen att vinna laga kraft. Ett koloniområde i närheten överklagade, vilket gjorde att projektet drog ut nästan två år på tiden. Ärendet gick upp till regeringen och de gav oss klartecken att bygga, troligen för att projektet är en samhällsnyttig åtgärd.

Vad är du mest stolt över i projektet?

– En stolthet är vårt utmärkta energi- och miljötänk, som gör att projektet har uppnått silver i certifieringssystemet Miljöbyggnad. Exempelvis har vi en bergvärmeanläggning som gör byggnaden självförsörjande av både kyla och värme.

Publicerad
Senast uppdaterad