Projektbeskrivning

Projekt: Skandionkliniken, Uppsala. Nordens första klinik för cancerbehandling med protoner.
Storlek: Cirka 13 800 kvadratmeter.
Start: 2010.
Färdigt: Slutbesiktning juni 2014, första patienten halvårsskiftet 2015.
Projektkostnad exklusive utrustning:
Cirka 750 miljoner kronor.
Byggherre:
Tomas Nilsson/Akademiska Hus.

Skonsammare strålbehandling för cancerpatienter

För att klara Skandionklinikens strålskydd får en del av byggnaden drygt tre meter tjocka betongväggar med marmorblock innanför. Projektet leds av byggherren/projektledaren Tomas Nilsson på Akademiska Hus.

Berätta om projektet!

– Vi bygger Nordens första protonstrålningsanläggning för cancerbehandling. Uppdraget har vi fått i konkurrens genom en byggherreförfrågan från KAS, Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Medlemmarna i KAS utgörs av Sveriges sju landsting med universitetssjukhus.

Vad innebär protonstrålning?

– Protonstrålning är en behandlingsmetod som är mindre skadlig än traditionell strålbehandling, vilket gör att biverkningarna blir mindre. Metoden är ett bra alternativ när tumören sitter på känsliga ställen i kroppen.

Vilka krav ställer strålningen på byggnaden?

– För att skapa ett strålskydd använder vi mycket betong. Den mest kritiska delen av byggnaden får en 3,2 meter tjock vägg av järnmalmsbetong. Innanför väggen monterar vi 40 centimeter tjocka marmorblock. Att vi har använt BIM, byggnadsinformationsmodellering, har varit till stor hjälp vid beräknandet och projekteringen av strålskyddet.

Vad pågår i projektet just nu?

– Vi håller på med betonggjutningar samt el- och VVS-installationer i källarvåningen. Vi jobbar mot en strikt deadline, den 17 maj 2013. Då måste delar av byggnaden vara färdiga, eftersom strålutrustningen från IBA levereras den dagen.

Vilken har varit projektets största utmaning?

– Att det här är en unik byggnad, det finns ingen liknande i landet. För att få referenser har vi fått söka oss till liknande anläggningar utanför Sveriges gränser.

Vad är du mest stolt över i projektet?

– Jag är mest stolt över att vi har lyckats med samarbetet mellan alla parter: konsultgruppen, entreprenören, hyresgästen, myndigheter och vår egen organisation.

Vad är nyckeln till det lyckade samarbetet tror du?

– Att det finns en otroligt stor vilja hos alla att det här ska bli bra. Det har även hjälpt att detta är ett samverkansprojekt, vilket innebär öppenhet och transparens i allt vi gör mellan alla parter, såväl hyresgäst som entreprenör.

Publicerad
Senast uppdaterad