Projektbeskrivning

Projekt: Ombyggnad och grundförstärkning av Stockholms centralstation, ett projekt som Jernhusen genomför på uppdrag av den egna organisationen.
Storlek: Ombyggnaden berör cirka 20 000 kvadratmeter, varav 4 500 kvadrat är ny yta. Utöver detta så berörs cirka 4 000 kvadratmeter källare av grundförstärkningen.
Start: 2008.
Färdigt: November 2013.
Kostnad
: 1,2 miljarder kronor.
Byggherre: Ola Orsmark/Jernhusen.

Ett lyft för Stockholms centralstation

Stockholms centralstation grundförstärks och moderniseras – samtidigt som 250 000 resenärer dagligen rör sig i byggnaden. Det är en utmaning som har beställs av Ola Orsmark, byggherre/chef Affärsområde stationer.

Vad har Jernhusen för pågående projekt vid Stockholms centralstation?

– Vi har två stora projekt som löper parallellt. Det ena handlar om att grundförstärka hela det befintliga stationshuset som håller på att sjunka. Det andra handlar om att modernisera fastigheten, förbättra logistiken samt utöka serviceutbudet.

Håller på att sjunka … Det låter dramatiskt!

– Hela byggnaden står på träpålar. Med tiden rör grundvattnet på sig vilket gör att pålarna spricker och går sönder. När vi är klara med arbetet kommer byggnaden inte sjunka mer. I samband med grundförstärkningen passar vi på att utöka ytorna under marken. Det rör sig om cirka 2 000 pålar.

Och hur utvecklar ni flödet och serviceutbudet?

– Det ska bli lättare att röra sig och hitta mellan stationshusets olika plan. Serviceutbudet blir mycket större, med nya butiker och affärer, bland annat flera livsmedelsaffärer. Vi satsar även på att göra lokalerna ljusare och tryggare. Undersökningar visar att resenärerna redan upplever en stor skillnad vad gäller tillgängligheten.

Vad är utmaningen i projekten?

– Den stora utmaningen är att vi genomför de här projekten samtidigt som 250 000 resenärer dagligen rör sig i byggnaden, plus att vi har hyresgäster i alla butikslokaler. Vi måste alltså uppehålla verksamheten samtidigt som vi utför extremt stora arbeten med mycket buller. Hade det inte varit för våra hyresgästers stora tålamod och ett mycket gott samarbete, hade detta inte fungerat.

Stationshuset är en gammal byggnad med kulturhistoriskt värde. Hur påverkar det arbetet?

– Stationshuset är från 1871 och Q-märkt, vilket vi måste anpassa oss efter. Låt oss säga att vi vill bygga en rulltrappa. Den plats som är bäst ur ett flödesperspektiv kan vara skyddad, och då får vi fundera ut en annan plats. Att kombinera vårt kulturarv med moderna effektiva lösningar är det som är utmaningen. Jag ser det som ett privilegium att få jobba i fina gamla byggnader och vi har en bra dialog med länsstyrelsen som ansvarar för kulturvården.

Har du haft kontakt med Byggherrarna under projektens gång?

– Nej, det har jag inte. Men jag tycker det är bra att det finns ett forum som stärker byggherrens roll. Jag tror att det finns mycket att lära av varandra när det gäller exempelvis upphandlingar av konsulter och entreprenörer, och hur man bäst bedriver projekt.

Publicerad
Senast uppdaterad