Projektbeskrivning

Projekt: Två nya kvarter i södra Helsingborg.
Storlek:
30 000 kvadratmeter.
Start:
2012/2013.
Färdigt:
2015.
Kostnad:
Drygt en halv miljard kronor.
Byggherre:
Carl von Strokirch/Midroc Property Development.

Starten på ett attraktivare Söder i Helsingborg

Helsingborgs södra stadsdelar ska göras mer attraktiva. Bland annat byggs två nya kvarter, där ambitionen är att de ska leva både på dagarna och kvällarna. Projektet leds av byggherren/affärschefen Carl von Strokirch.

Berätta om projektet du är byggherre för!

– På Konsul Perssons plats ska vi bygga två nya hus, som fungerar som egna kvarter. Här kommer finnas bostäder, kontor, butiker, ett hotell och en biograf. Satsningen blir ett positivt inslag på Söder och kommer att länka samman de norra och södra delarna av centrala Helsingborg. Nybyggnationen blir samtidigt startskottet för Helsingborgs stads stora stadsutvecklingsprojekt H+, där en miljon kvadratmeter som tidigare använts som handels- och industriområde ska förvandlas till ny stadsmiljö.

Hur fick ni det här uppdraget?

– Kommunen gav oss en markanvisning, och som en förutsättning skulle vi börja projektet med en arkitekttävling. Den vanns av Johan Celsing Arkitektkontor som vi nu samarbetar med..

Vad har ni för ambitioner med husen?

– Vi vill skapa nya, fräscha kvarter som ökar attraktionskraften i området. Vi vill även skapa levande kvarter, det vill säga kvarter som är levande både dagtid och kvällstid. Kontoren säkerställer att det rör sig människor i området på dagarna. Biografen, hotellet och bostäderna håller kvarteren levande under dygnets övriga timmar.

Vilken är den största utmaningen i projektet?

– Att få ihop helheten, vi har ju så många olika funktioner som ska finnas i samma kvarter. Vi vill att husen ska kännas attraktiva för alla de människor som kommer att bo, jobba eller på annat sätt vistas här.

Hur stort bygger ni?

– Allt som allt bygger vi 30 000 kvadratmeter plus garage. Det kommer att finnas 40 lägenheter i lite olika storlekar, drygt 200 hotellrum, ungefär 6 000 kvadratmeter kontor och åtta salonger i biografen. Plus ett antal butiksytor.

Vad är tjusningen med att vara byggherre?

– Att jag får vara med och skapa miljöer där människor bor, jobbar, kopplar av, umgås … Jag är delaktig i stadens utveckling! Det är även tillfredställande att jobba med något så fysiskt, som människor kan se och ta på under lång tid framöver.

Publicerad
Senast uppdaterad