Projektbeskrivning

Projekt: Ett nytt universitetsområde till SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Storlek: De fyra stora husbyggnadsprojekten, varav två är färdigställda, motsvarar en yta av cirka 115 000 kvadratmeter BTA (bruttototalarea).
Start: 2009.
Färdigt: 2015.
Kostnad: Cirka 3,5 miljarder kronor.
Byggherre: Gunnar Henriksson/Akademiska Hus.

Nytt campus möjliggör tätare samarbeten

"Vi bygger inte fyra hus bredvid varandra, vi bygger en komplett universitetsmiljö”. Så säger byggherren/byggchefen Gunnar Henriksson om Campus Ultuna i Uppsala, som byggs till Sveriges Lantbruksuniversitet.

Vad handlar projekt Campus Ultuna om?

– Vi bygger i princip ett helt nytt universitet till SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Några gamla byggnader blir kvar, men de flesta verksamheter får helt nya lokaler. Målet är att skapa ett tätare, mer levande campus än det som finns i dag.

Ett tätare, mer levande campus. På vilket sätt då?

– Jo, vi vill skapa större närhet mellan universitets olika delar. Campusmiljön kommer att samnyttjas av olika verksamheter, vilket underlättar spontana möten och korsbefruktning av kunskap och idéer. Vi vill skapa en miljö som är trevlig och ändamålsenlig, både utomhus och inne.

Vad gör Campus Ultuna till ett spännande projekt?

– Campus Ultuna omfattar inte bara fyra separata husbyggnadsprojekt, det är ett stort och väldigt spännande stadsbyggnadsprojekt. Vi tar ett helhetsgrepp och ser över byggnader, parker, torg, gator, parkeringar, samspel mellan olika verksamheter – ja, allt! De som kommer hit på studiebesök blir ofta häpna över hur otroligt mycket som pågår och blir väldigt entusiastiska inför vad vi håller på att fullborda.

Vad är status i projektet?

– Två av byggnaderna, BioCentrum och Mark-Vatten-Miljö-Centrum, är klara. Nu bygger vi Veterinär- och husdjurscentrum, en byggnad på 53 000 kvadratmeter som kommer att inhysa forskning, utbildning av veterinärer och universitetsdjursjukhus. Samtidigt pågår schakt- och grundläggningsarbeten för den fjärde byggnaden, Ulls Hus. Parallellt med husbyggnadsprojekten och infrastruktur jobbar vi med parker och alla andra exteriöra delar.

Har ni försökt att skapa trivsel för de fyrbenta besökarna också?

– Självklart! Exempelvis har djursjukhusets hästpatienter tillgång till paddockar och beteshagar som finns i anslutning till campuset.

Vilken är den stora utmaningen i projektet?

– Tusentals studenter, lärare och forskare är verksamma på universitetsområdet samtidigt som vi vänder upp och ner på det. Den pågående verksamheten måste fungera även när vi bygger, och det är en utmaning.

Hur tänker du fira när Campus Ultuna är klart?

– Åh, så långt har jag inte tänkt. Jag hoppas att vi firar tillsammans med vår hyresgäst, SLU, att de är jättenöjda och att deras nya campus bidrar till nya forskningsframgångar och till verksamhetens utveckling.

Publicerad
Senast uppdaterad