Projektbeskrivning

Projekt: En 6 km lång pendelstågstunnel under centrala Stockholm, två nya stationer under jord (Stockholm City och Stockholm Odenplan) samt en 1,4 km lång järnvägsbro vid Årsta.
Trafikstart: 2017
Kostnad: 16,8 miljarder kronor (prisnivå 2007-01)
Byggherre: Kjell-Åke Averstad/Trafikverket

Citybanan – Sveriges viktigaste järnvägsprojekt

Trafikverket bygger 6 km pendeltågstunnel, två nya stationer och en järnvägsbro.

"Vi löser det största kapacitetsproblemet i Sverige så att tågen kan gå tätare i framtiden", säger byggherren/projektchefen Kjell-Åke Averstad.

Varför bygger ni Citybanan?

– Spårkapaciteten nådde taket för länge sedan. Nu finns inte plats för fler tåg trots att behovet finns. Framför allt gäller det dubbelspåret söder om Centralen, den så kallade ”getingmidjan”. När de två spåren byggdes 1871 gick det 10 tåg dagligen. Nu passerar 550 tåg per dygn.

Hur kommer det att fungera när trafiken startar?

– Det blir enklare och kommer att gå snabbare för alla som reser med tåg och pendeltåg till och från Stockholm. Pendeltågstrafiken kommer att gå i en egen tunnel medan övriga tåg går på de nuvarande spåren. Det innebär att det kan gå fler tåg och att de kan vara punktligare. De nya stationerna kommer att vara bra bytesstationer till tunnelbanan.

Hur hanterar ni alla störningar, såsom trafikomläggningar och sprängningar?

– Kommunikationen är a och o, där lägger vi ned oerhört mycket kraft. Vi har i dag stor acceptans bland boende och även i de mest berörda områdena är över 90 procent positiva till projektet. Den blå tunnelbanelinjen har vid T-centralen varit avstängd vid tre tillfällen, fyra månader åt gången. Det var exakt som planerat och det är viktigt för resenärerna att vi håller våra planer. Vi tar stor hänsyn till omgivningen och vi anpassar våra arbeten till de förutsättningar som finns. Utan att för den skull tulla på att vi ska bygga Citybanan och att vi ska hålla tidplanen.

Ni spränger under känsliga byggnader också, hur förbereder ni det?

– Som ett exempel, innan vi började driva tunneln under Riddarholmen fick bergsprängarna som skulle spränga i berget en guidad tur bland konstskatterna. Alla förstod då vilken närmiljö de arbetar i och vilken stor hänsyn som måste tas.

Vilken är den största utmaningen i projektet?

– Hela projektet är ett stort uthållighetsprov. Det finns oerhört stora, tekniska utmaningar, en del som vi inte är vana vid i Sverige. Exempelvis att anlägga jordtunnlar och sänktunnlar. Därför har vi en internationell arbetsstyrka i våra åtta stora anläggningsentreprenader, varav flera med stor erfarenhet av den här typen av utmaningar.

Kommer tågtrafiken att kunna starta som det är tänkt?

– Jag brinner för projektledningsfrågorna och vi håller både budget och tidplan. Cirka 2,5 år innan trafikstarten kommer vi att bestämma datum och klockslag för det första tåget. Beslutet måste tas så tidigt för att det ska fungera. Prognosen i dag är att vi kommer att lyckas.

Publicerad
Senast uppdaterad