Projektbeskrivning

Projekt: Nytt kontor för Ericsson i Kista. Framröstad som Årets Stockholmsbyggnad 2010.
Area: 19 774 kvm
Färdigt: 2010
Byggherre: Vasakronan
Chef fastighetsutveckling- och uthyrning i Stockholm: Per Thiberg
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor

Nya byggnader anpassas efter verksamheten

Hur ska lokalerna se ut för att stödja vårt arbetssätt på bästa sätt? Det är en het fråga bland företag och organisationer i dag.

"Det är en trend att nya byggnader tillför något till hyresgästen och omgivningen", säger Vasakronans fastighetschef Per Thiberg.

Kan du utveckla vad du menar med en trend?

– Allt fler företag ser lokalerna som en viktig del i sin verksamhet och en hävstång för utvecklingen av företaget. Trenden går mer och mer mot öppna lokaler, jämfört med den tidigare hierarkiska utformningen där chefer, underchefer och grupper satt i olika rum. I dag arbetar människor i många olika konstellationer och det underlättar om lokalerna stödjer det. För oss är det viktigt att lokalerna är hållbara för den nuvarande hyresgästen, men även för nästa.

Vill inte alla hyresgäster ha det på sitt sätt?

– Ombyggnader innebär längre ledtider och högre kostnader, men även en större miljöbelastning. Varje hyresgäst behöver kunna göra förändringar, men med hållbara lokaler kan en ny hyresgäst komma in efter 4-5 år och endast göra mindre ombyggnader eller byta till nya möbler.

Hur ser du på byggherrens roll i era projekt?

– Som jag ser det består byggherrerollen av tre delar. Dels att ansvara för uppförandet av nya hus på ett miljöriktigt och energieffektivt sätt, dels att delta i stadsutvecklingen i nära samarbete med stadens representanter. Slutligen, att ta fram lokaler som uppfyller behoven för hyresgästerna så att de kan prestera på topp. Samtidigt ska vi som företag vara lönsamma.

Hur involverade är era kunder?

– Det varierar. Exempelvis Ericsson är en spännande kund med stor kunskap om sitt lokalbehov. Andra kunder kan behöva mer hjälp från oss för att hitta rätt lokaler. Vi får mycket kunskap från kunder, och delar med oss till andra.

Lever ni som ni lär?

– Vi ska snart själva flytta till nya lokaler och det gäller att ha en bra process. Varför ska vi överhuvudtaget ha nya lokaler, och hur löser vi det bäst? Vi har nyligen förändrat vårt arbetssätt och flyttar nu till lokaler som är anpassade till det, inte tvärtom. Bland annat kommer vi inte att ha egna, fasta arbetsplatser och det blir ett ”papperslöst” kontor. Många företag har försökt tidigare men det har inte varit konsekvent genomfört. Det kommer att bli mycket spännande.

Publicerad
Senast uppdaterad