Projektbeskrivning

Hjorthagens IP, Stockholm
Projekt: Tre konstgräsplaner och två hus vid Hjorthagens IP på uppdrag av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.
Storlek: Cirka 20 000 kvadratmeter mark och 800 kvadratmeter byggnad.
Start: September 2002.
Färdigt: Oktober 2012.
Kostnad: 45 miljoner kronor.
Byggherre: Lilian Rosell, Stockholms stad.

Konstgräsplaner ger fler möjlighet att spela

Hjorthagens IP har fått konstgräsplaner. Planerna kan nyttjas en stor del av dygnet året runt, vilket skapar möjligheter för fler barn och ungdomar att träna upp sin bollkänsla. Lilian Rosell på Stockholms stad var byggherre/projektledare för satsningen.

Hur har ni utvecklat Hjorthagens IP?

– Idrottsplatsen har fått tre konstgräsplaner: en fullstor elvamanna-, en sjumanna- och en femmannaplan. Vi har också byggt om och renoverat en byggnad samt byggt en ny. I byggnaderna finns det bland annat café, omklädningsrum, verkstad och toaletter.

Vad innebär konstgräsplanerna för idrotten?

– De innebär att fler barn och ungdomar får möjlighet att spela. Idrottsplaner med vanligt gräs kan bara nyttjas några timmar om dagen, sedan måste gräset vila. Dessutom kan de bara användas under en del av året, under växtsäsong, från maj till oktober. Konstgräs har inte de begränsningarna. Intill Hjorthagen byggs nu Norra Djurgårdsstaden, vilket gör att behovet av speltid kommer att öka rejält.

Vilken var projektets största utmaning?

– Vi var tre byggherrar på plats samtidigt. En byggherre ansvarade för en gång- och cykelväg längs idrottsplatsen, en annan för det tält som spänns över den största planen vintertid. Utmaningen var att samordna projekten, vilket lyckades väldigt bra med tanke på att det var väldigt trångt på platsen. Vi byggherrar pratade med varandra, byggledarna pratade med varandra och säkert entreprenörerna också.

Vad innebär rollen som byggherre?

– Som byggherre inom Stockholms stad är min roll att lyssna på politikerna och ta reda på vad de och medborgarna vill ha. Det kommunicerar jag sedan ut till alla som vi anlitar som utförare. Under projektets gång håller jag politikerna underrättade om vad som händer samt stämmer av viktiga beslut.

Vad är det svåraste med byggherrerollen?

– Det är inte alltid helt lätt att veta var rollen som byggherre börjar och slutar. Det är något som jag jobbar på att definiera.

Och vad är tjusningen?

– Som byggherre är jag med och utvecklar, bevarar och skapar fantastiska byggnader och anläggningar. Jag har mycket att säga till om i projekten när det gäller vad som ska göras och hur. Det som är så kul med att vara byggherre i Stockholms stad är att fastighetskontoret äger många av Stockholms mest spännande byggnader, exempelvis Stadsbiblioteket, Stadshuset och Stockholms Stadion.

Publicerad
Senast uppdaterad