Projektbeskrivning

Projekt: Att uppföra en ny byggnad till Kungliga Musikhögskolan, bygga om ett stall till bibliotek och flytta ett bostadshus.
Storlek: 20 750 kvadratmeter nybyggnad, 750 kvadratmeter ombyggnad.
Start: 2002.
Färdigt: December 2015.
Kostnad: 800 miljoner kronor.
Byggherre: Malin Erixon/Akademiska Hus.

Bättre förutsättningar för Sveriges musikstudenter

Nya Kungliga Musikhögskolan ger studenter, lärare och instrument en bättre miljö. Samtidigt får fler från allmänheten möjlighet att gå på konserter. Projektets byggherre/projektledare är Malin Erixon.

Varför ska Kungliga Musikhögskolan flytta?

– I dag håller de till i en byggnad på Valhallavägen som är trång, har alldeles för få övningsrum och inte uppfyller ljudkraven. Men så är den också byggd för att hysa en traditionell skola, inte en musikhögskola. Den nya byggnaden, som uppförs i hörnet Valhallavägen/Lidingövägen, blir helt ändamålsenlig.

Och hur gör ni byggnaden ändamålsenlig?

– Framför allt skapar vi massor av övningsrum. Många studenter spelar instrument som man inte kan öva på hemma, exempelvis blåsinstrument, orgel och elektronisk musik. De måste därför ha bra tillgång till övningsrum. I den nuvarande skolan är bristen så stor att studenter tar sig dit dygnet runt. Dessutom skapar vi olika slags övningsrum, i och med att olika instrument kräver olika utrymme och olika akustiska förutsättningar.

Hur viktig är luftfuktigheten?

– Den är jätteviktig. Många instrument är känsliga för variationer i luftfuktigheten och kan i värsta fall spricka om luftfuktigheten är för låg. De som sjunger behöver fuktig luft för sina stämband.

Vad vill ni mer uppnå med byggnaden?

– Vi vill skapa mer och större av allt. Kungliga Musikhögskolan får fler undervisningssalar, fler studios och tre konsertsalar. De två mindre salarna, lilla salen och Kammarmusiksalen, har plats för 125 åskådare per sal. Den stora salen har plats för 700. Ambitionen är att synliggöra skolan och på så sätt få allmänheten att i större utsträckning besöka de olika framträdandena på skolan. Musikhögskolan pratar själva ofta om den nya skolan som stadens nya kulturscen med ledorden ”möten i musik”.

Visst låg det en ridskola på tomten tidigare?

– Det stämmer. Ridskolan hade funnits där länge och det finns flera byggnadsminnesmärkta byggnader på tomten: ett bostadshus, ett ridhus och ett stall. Bostadshuset flyttas längre upp på tomten, stallet byggs om till bibliotek och ridhuset står kvar och är tills vidare outhyrt.

Vad är status i projektet?

– Vi har handlat upp en entreprenör på generalentreprenad i samverkan och ska nu skicka in bygglovsansökan. Om bygglovet beviljas enligt plan sätter vi igång på plats i mars 2013. Det första vi behöver göra är att flytta det gamla bostadshuset. Därefter börjar schakt- och sprängningsarbetet, tomten har mycket berg som vi behöver spränga bort.

Hur stort bygger ni?

– Vi bygger cirka 21 500 kvadratmeter bruttototalyta. 20 750 kvadrat är nybyggnad, cirka 750 är ombyggnad. Det är ett stort och enormt spännande projekt som blir ett lyft för Stockholms musikstudenter.

Publicerad
Senast uppdaterad